Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Viden, inspiration og motivation
til at leve godt med hjerte-kar-sygdomme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der er flere tilgængelige videoer,som du har mulighed for at se, dog mangler du at godkende marketing cookies, du kan ændre dine indstillinger her

der er flere tilgængelige videoer,som du har mulighed for at se, dog mangler du at godkende marketing cookies, du kan ændre dine indstillinger her

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk