Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Uforklarlige brystsmerter kan være tegn på hjertesygdom

Af Lene Jæger Klausen

 

Forskning peger på, at omkring 40.000 kvinder lever med uforklarlige smerter i brystet. Smerter som kan skyldes dårlig funktion af hjertets små blodkar og dermed udgøre en risiko for alvorlig sygdom og endda tidligere død.

Den lille forskel mellem kønnene er ikke uvæsentlig, når det kommer til hjertesygdomme. Langt det meste forskning af hjerter og hjertesygdomme er traditionelt blevet foretaget på mænds hjerter, men i Danmark har blandt andre forsker, læge og professor i kardiologi Eva Prescott sat fokus på kvinders hjerter. Forskningen har givet ny viden om forskellen på mænds og kvinders hjertesygdomme.

 - Kvinder har mere sygdom i de små kar og de har flere spasmer i kranspulsårerne, fortæller Eva Prescott på Hjerteforeningens hjemmeside.

Ligesom hos mændene kan hjertesygdomme hos kvinder vise sig som brystsmerter. Men sygdommen i de små kar kan ikke ses på de skanninger, man traditionelt har lavet for at afgøre, om en hjertesygdom er årsag til smerterne. ​

- De små kar i hjertet er ”bunden af isbjerget”. De transporterer 90 procent af blodet rundt i hjertet og har stor betydning for at fordele blod. Men de er vanskelige at undersøge, og derfor indgår undersøgelse af de små blodkar ikke i rutineundersøgelser, fortæller Eva Prescott på Bispebjerg Hospitals hjemmeside.

Bedre mulighed for at opdage sygdom i de små blodkar

PET-CT-skanning kombinerer to typer skanninger for at fremstille meget detaljerede billeder af hjertets celler og væv, hvilket giver mulighed for at opdage sygdom i de små blodkar. Undersøgelsen er blevet mere og mere udbredt og kan i dag foretages på de fleste store hospitaler i Danmark, hvilket giver håb for at tusindvis af kvinder, som nu kan få opklaret årsagen til deres brystsmerter.

Tidligere fik mange kvinder derfor besked om, at de ikke fejlede noget, når de blev undersøgt på grund af brystsmerter. Nu viser forskning, at cirka en tredjedel af danske kvinder med smerter i brystet har forsnævringer i hjertets små blodkar.

Derfor opfordrer Eva Prescott og hendes forskerteam til, at kvinder med smerter i brystet altid bliver undersøgt.

Hjertesygdomme i de små blodkar kan kædes sammen med de samme kendte årsager, der også giver sygdomme i de store blodkar i hjertet: sukkersyge, forhøjet blodtryk, overvægt, rygning og forhøjet kolesteroltal er alle risikofaktorer for hjertesygdom i den små blodkar.

De kendte risikofaktorer forklarer dog ikke det hele. Eva Prescott og hendes kolleger har i deres forskning også fundet kvinder med brystsmerter og sygdom i de små blodkar, men som ikke har de nævnte risikofaktorer.

Forskning har indtil videre ikke givet et klart svar på, hvad der er årsagen til, at kvinder får mikrovaskulær sygdom, ligesom Eva Prescott håber, at der i fremtiden vil blive udviklet mere målrettede behandlinger til kvinders hjertesygdom. Ind til videre er sund kost, motion og undgå rygning det vigtigste, du kan gøre for at undgå en hjertesygdom – uanset om du er mand eller kvinde.​

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk