Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Forløbsplan

 

 

Lev et godt liv med:

 

 

 

Nyeste artikler

 

 

 

 


 

Dit liv - din plan

Forløbsplaner.dk giver dig et overblik over din sundhedstilstand og de målinger, du får taget i dit lægehus og/eller på ambulatoriet, der følger dig. Målet er, at du dels kan følge med i udviklingen af din egen sundhed og sygdom og følge med i effekten af de livsstilsvalg du træffer i hverdagen. Målet er også, at du og din læge kan have en god dialog om, hvordan din livskvalitet bliver påvirket af din sygdom og din behandling, så I sammen kan finde frem til den behandling, som både giver dig den største livskvalitet og samtidig holder din sygdom mest muligt i ro.

Log på og se din forløbsplan

 

 

 

Er der noget du savner på Forløbsplan.dk?

Redaktionen bag Forløbsplan.dk modtager gerne spørgsmål, ris, ros og forslag til forbedringer.

Skriv til os

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk