Forløbsplan

 

 

 

Her kan du se din egen personlige forløbsplan som du har fået lavet i dit lægehus. Du kan se udviklingen i de målinger der har betydning for din sygdom og hvilken medicin du får, ligesom du også kan finde relevante artikler om emnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.