Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Du kan få det bedre med din KOL

Af Lene Jæger Klausen

 

Mange har en opfattelse af, at KOL kun bliver værre med tiden, men sådan behøver det ikke at være. Forskning tyder på, at der kan være store variationer i forhold til, hvordan sygdommen udvikler sig hos den enkelte. Der er derfor ingen grund til at give op på fremtiden, selvom du ikke kan blive helbredt for KOL.

Når du får konstateret KOL hos lægen, får du samtidig en række anvisninger, som kan hjælpe dig til at få sygdommen under kontrol. Hvis du ryger, er et rygestop, det allervigtigste, du kan gøre. Rygning ødelægger lungerne, og når du på grund af KOL allerede har nedsat lungekapacitet, bliver det ekstra vigtigt, at du ikke ødelægger den resterende del af din lungekapacitet.

Derudover er motion og medicin vigtige dele af din behandling.

For nogle kan det dog være svært at komme i gang med de forskellige muligheder for behandling, fordi der er en opfattelse af, at det ”aldrig bliver bedre”. Men forskning viser, at den antagelse ikke er korrekt.

KOL udvikler sig forskelligt. For nogle vil sygdommen blive værre og værre med tiden, men det er langt fra sikkert, at det vil være en stabil, nedadgående udvikling. Faktisk var det kun 6 % af de 20.000 patienter, som forskerne undersøgte, der oplevede mange anfald og forværringer to år i træk. 94 % oplevede altså enten en stabilisering eller ligefrem en forbedring af deres sygdom.

Tal med din læge om ændringer i din KOL

I stedet for at se din KOL som en sygdom, der kun bliver værre, kan du i stedet se din sygdom som et forløb, der kan ændre sig og påvirkes i en bedre eller værre retning. Selvom du ikke bliver helbredt for din KOL, kan det betale sig at mindske og forsinke evt. forværringer.

Deltagerne i studiet er ikke opdelt efter, hvorvidt de efterkommer deres læges anvisninger om eksempelvis rygestop, motion og medicinering, men der vil sandsynligvis være en positiv sammenhæng mellem de mennesker, der i høj grad følger lægens anvisninger, og de patienter, der oplever en stabilisering eller forbedring af deres sygdom.

For at give dig og din læge mulighed for at følge og evt. justere din medicin i takt med ændringer i din sygdom kan du vælge at føre en logbog over de symptomer, du oplever sammen med evt. relevante ydre påvirkninger. Det kan eksempelvis være, at du har flere udfordringer med din KOL i pollensæsonen, eller at koldt og vådt vintervejr øger forekomsten af symptomer. Det kan også være, at du efter en periode med en medicinsk behandling og motion oplever, at du ikke længere får anfald eller andre forværringer.

Når du kan fortælle din læge om dine symptomer, kan hun eller han vejlede dig om mulighederne for evt. justeringer i din behandling, så du undgår at blive over- eller underbehandlet.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk