Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Corona og kronisk sygdom

Af Henrik Rasmussen

 

Det er vigtigt, at vi passer på hinanden ved at holde afstand og have god håndhygiejne. Det har vi efterhånden lært efter lang tid med coronavirus i Danmark. Det er rigtigt og særlig vigtigt, hvis du har KOL, diabetes eller hjertesygdom, fordi du dermed er mere sårbar.

Det har været særlig vigtigt i den periode hvor der ikke har været adgang til at blive vaccineret. Nu hvor sårbare i Danmark har fået tilbudt vaccination mod corona ser det heldigvis bedre ud i forhold til at begynde at leve et mere normalt liv igen. 

Det er stadig vigtigt at undgå samvær med mennesker, der har symptomer på corona, indtil de er testet negative, ligesom du selv skal holde afstand og blive testet, hvis du har symptomer på corona for at undgå at smitte andre.

Når det er sagt, så er det også vigtigt, at du ikke isolerer dig helt og undgår al kontakt med andre. Dit sociale liv er vigtigt. Selv når der er coronavirus. Ved at tage de rigtige forholdsregler, kan du fortsat være i tæt kontakt med dine nærmeste. Når du er vaccineret kan du begynde at leve et mere normalt liv igen, hvor du også er sammen med mennesker, der ikke er en del af din familie eller nærmeste omgangskreds.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig eller har spørgsmål til din sygdom og corona, kan du kontakte Den myndighedsfælles coronahotline på tlf: 70200233.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk