Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Derfor virker livsstilsændringer

Af Henrik Rasmussen

 

Kroppen er et organisk system, hvilket betyder at kroppen i stor ustrækning kan helbrede sig selv og udbedre gamle skader. Mange af de skader, som en usund livsstil har påført dig, vil kunne forbedres væsentligt eller helbredes helt, hvis du lægger din livsstil om. Eksempelvis vil du på mindre end et døgn ilte dit blod bedre, hvis du stopper med at ryge. På samme måde vil du hurtigt kunne mærke, at sund kost og motion giver dig mere energi og et bedre humør. 

Mange hjertekarsygdomme og risiko-tilstande, som eksempelvis forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol, forårsages af livsstilsfaktorer.

Et liv med for meget stillesiddende arbejde, stress, alkohol, rygning og fed mad belaster kroppen. Uanset om du har fået konstateret en hjertekarsygom, eller om du har fået at vide, at du har forhøjet risiko for at udvikle en, så gør det en stor forskel om du fortsætter den gamle livssstil, som har ført til den situation, eller om du vælger at leve sundere end du gjorde tidligere. 

Jo flere livsstilsfaktorer der trækker i den forkerte retning, jo højere bliver din risiko - og jo mere du ændrer, jo større positiv indvirkning vil det have. 

Nogle mennesker finder en god energi i at være meget ambitiøse og lave mange ting om på en gang, mens andre mister pusten modet, hvis der skal ændres for mange ting i hverdagen. Det kræver energi og opmærksomhed at lave en livsstilsændring. Derfor kan det være en fordel, at du overvejer hvor meget overskud du har, inden du fastsætter dit ambitionsniveau - har du ikke ret meget overskud lige nu, så begynd med en mindre ændring og fortsæt skridt for skridt efterhånden, som du synes, du har energi til det. 
 

Hvis du spiser sundt, er fysisk aktiv, begrænser alkohol og lader være med at ryge, har du de bedste forudsætninger for et sundt hjerte. 

 

 

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk