Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Derfor skal du tale med dine nærmeste

Af Henrik Rasmussen

 

Når du har fået konstateret en kronisk sygdom, påvirker det hele familien, ligesom det også kan påvirke nære venner og kolleger. 

På samme måde kan de pårørendes håndtering af sygdommen og de ændringer, som kommer sammen med sygdommen, også have også stor indflydelse på dig, der bærer sygdommen.

Vær sammen om ændringerne
Skal du ændre din livsstil, betyder opbakning fra omgivelserne meget for din oplevelse af, hvor nemt eller svært det er. Derfor er det en god idé at tale med dine nærmeste om de tanker og følelser, du har i forhold til sygdommen, og hvilke praktiske ting der evt. skal ændres i hverdagen, for at du lever godt med din sygdom.

Heldigvis er en sund livsstil også sund for raske mennesker, så ingen tager skade af at følges med dig i livsstilsomlægningen.  

Kosten
Ofte er der behov for at ændre madvaner og kost. Sammen med din familie kan du finde frem til mad, hele familien kan spise. Den kost, som anbefales til mennesker med en sygdom, er generelt sund, så hele familien kan med fordel spise det samme.

Selvom maden måske er meget anderledes, end det, I plejer at spise, så vil det være nemmere og mere motiverende, hvis I alle spiser det samme. Det kan også give sunde sidegevinster til dine pårørende, at I sammen laver maden om.  

Træning
Derudover skal der være tid og plads til at dyrke motion. Motion er en vigtig del af behandlingen af mange sygdomme, og derfor er det nødvendigt, at træning prioriteres højt - både af dig selv og dine omgivelser.

Som pårørende er det vigtigt, at man accepterer, at der kan gå tid fra familielivet og praktiske gøremål, for at der kan trænes. Lav evt. en plan sammen, så I er enige om tidspunkter og sammen kan finde løsninger på praktiske udfordringer. Hvis det er muligt, kan I også vælge at træne sammen, så træningen bliver en del af familielivets fællesskab. Det kan være med til at fastholde motivationen og give jer gode fælles oplevelser. 

Nærvær og tålmodighed
Når et menneske får konstateret en kronisk sygdom, kan han eller hun rammes af en krise. Et menneske i krise kan kræve tålmodighed fra sine omgivelser, men det er ofte i de gode relationer, at den kriseramte kan finde styrken til at se sine nye livsbetingelser i øjnene og acceptere de ændringer, der skal til. Derfor betyder opbakning fra pårørende meget.

Vær dog opmærksom på, at det også kan være svært, at være en god pårørende. Som pårørende kan man ligesom patienten opleve frustrationer over de nye livsbetingelser, og man kan være bange for at miste den, man holder af.

Selvom det er svært, er det vigtigt, at I passer godt på hinanden - ikke mindst mens I skal lære at leve med de nye livsbetingelser. 

5 gode råd

  • Tal med hinanden
  • Hold igen med de (uopfordrede) gode råd
  • Det kan være svært for pårørende at forstå, hvordan det er at have en kronisk sygdom, og det er OK
  • Anerkend at det er svært. Selv om I måske ikke lykkes med det hele fra begyndelsen, så er det vigtigt, at I anerkender hinanden for dét, der lykkes.  
  • Pas på dig selv - både som patient og pårørende

 

Relaterede artikler:

Angst
Ensomhed

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk