Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Motioner - lidt er meget bedre end ingenting

Af Henrik Rasmussen

 

Selv om du har nedsat bevægelighed, har kroppen har brug for at være aktiv. Det er vigtigt for både vores fysiske og psykiske sundhed, at vi er aktive hele livet. Både hverdagsmotion som at gå ud at handle, gøre rent eller slå græs, og traditionel motion, hvor pulsen arbejdes højt op bidrager til din hjertesundhed.

Det er en god ide at indrette hverdagen, så dine daglige gøremål indeholder hverdagsmotion. Den bedste motion er den, vi ikke skal tage stilling til. Når vi skal på arbejde, handle ind eller gå med hunden kræver det ikke så mange overvejelser, fordi det er indarbejdede rutiner. Det er derfor en god ide, at indrette hverdagen, så den indeholder motion, som du ikke skal overveje.

Eksempler på hverdagsmotion:
Gå eller cykel til arbejde eller daglige gøremål i stedet for at vælge passiv transport
Tag trappen i stedet for elevatoren
Parker bilen på afstand af dine gøremål, så du skal gå mellem dine ærinder
Gå en tur, når du kommer hjem, inden du sætter dig ned

Ud over hverdagsmotion er det bedst for dit helbred, hvis du får pulsen om en halv time tre gange om ugen.

Hvis du planlægger at være fysisk aktiv, er det en god ide at tage udgangspunkt i noget, du kan lide, noget der er nemt og meget gerne sammen med andre. Det er bedre at lave en realistisk plan, som du kan overholde end at lave en urealistisk plan, som ikke lykkes. Hvis du først får succes med nogle små ændringer, har du nemmere ved at øge træningen senere.

Hvis du aftaler at være aktiv med andre, er der større chance for, at du kommer afsted, selv om du ikke har lyst. Du kan lave aftaler med din partner, en ven, Hjerteforeningen eller andre foreningstilbud.

Motion er ikke noget, du kun skal gøre, hvis du har lyst. Det er noget, du skal gøre, fordi det er godt for din fysiske og psykiske sundhed, også når du ikke har lyst.

Jo ældre vi bliver, jo vigtigere er det, at vi er fysisk aktive. Selv om du oplever fysiske begrænsninger kan du, ved at være fysisk aktiv, bedre din hjertesundhed, muskelstyrke og balance. Husk, det er meget bedre at være lidt aktiv end slet ikke at være aktiv. 

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk