Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Specialister du kan møde i forbindelse din behandling

Af Henrik Rasmussen

 

Når du har en hjertesygdom, vil du i forbindelse med undersøgelser og behandling møde flere forskellige specialister, der hjælper dig med din hjertesundhed.

Lægehus
Det er almindeligvis dit lægehus, der følger din behandling og sørger for, at du får en sikker og korrekt behandling. Almindeligvis vil du komme til årskontrol, hvor der gennemgås en urinprøve, blodprøve, EKG (hjertekardiogram) og dit hjemmeblodtryk. Hvis du får fast medicin, er det en god ide, at du har en fast læge i lægehuset, som kender dig og har ansvaret for din behandling. Det er også dit lægehus, du skal kontakte, hvis du oplever, at der er noget galt med din behandling eller dit helbred.

Ambulatorium
Hvis der er brug for det, kan din praktiserende læge henvise dig til hjerteambulatoriet. Nogle gange kan der være brug for en vurdering eller en undersøgelse, hvorefter du igen følges i dit lægehus. Andre gange kan der være behov for, at ambulatoriet overtager behandlingen og følger din hjertesygdom i stedet for dit lægehus. Hvis din hjertesundhed og -sygdom bliver fulgt på ambulatoriet, er det ambulatoriet, der står for at udskrive din hjertemedicin.

Sundhedscenter
Alle kommuner har sundhedstilbud til hjertepatienter. Hvis du har været indlagt med hjertesygdom, vil du normalt blive tilbudt et rehabiliteringsforløb efter udskrivelse. Hvis du ikke har været indlagt, men bliver fulgt i dit lægehus, er der også sundhedstilbud til dig fra din kommune. Kommunens sundhedstilbud kan hjælpe dig med at leve et godt liv med din hjertesygdom. I de fleste kommuner kan du som borger selv kontakte kommunens sundhedscenter og finde det tilbud, der passer bedst til dig. 

Hjerteforeningen
Hjerteforeningen har mange tilbud om oplysning, netværk, arrangementer og aktiviteter til både pårørende og patienter. Du kan kontakte Hjerteforeningen og få information om de tilbud, der findes i din kommune. I Hjerteforeningen kan du og dine pårørende møde andre patienter med hjertesygdom samt blive en del af et fællesskab med andre i samme situation.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk