Hjertesygdom og sexliv 

Af Palle Mark Christensen

 

For de allerfleste er det ukompliceret at fortsætte eller genoptage sexlivet, efter man har fået konstateret en hjerte-karsygdom.

Det er ikke nødvendigt at ophøre med at være seksuelt aktiv på grund af hjerteproblemer eller -sygdomme.

At genoptage seksuel aktivitet er generelt helt trygt og dejligt for de fleste. Men en del af dem, som har haft en blodprop i hjertet, er bange for, at den fysiske anstrengelse kan være en risikabel belastning for hjertet.

Mennesker, som har haft en hjertekarsygdom som f.eks en blodprop i hjertet, har derfor ofte behov for at tale med en læge, før de tør genoptage deres sexliv. Mange taler med lægen, inden de forlader sygehuset eller taler med deres egen praktiserende læge.

En afklarende samtale med din egen læge kan reducere bekymringerne. Lægen kan give dig information om, hvorvidt sex kan skabe problemer, og råd om hvad du bør gøre, hvis du oplever symptomer som brystsmerter under eller efter samværet.

Hvis du har haft en blodprop, og du tænker på, om det er sikkert at genoptage sexlivet, bør du tale med lægen på sygehuset eller din egen praktiserende læge. Husk, at læger er vant til at svare på denne type spørgsmål.

Seksuelt samvær er en del af det normale liv, du skal tilbage til efter en blodprop i hjertet.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk