Voksne kan også blive bange - og kede af det ...

Af Palle Mark Christensen

 

Det er ikke usædvanligt, at man bliver bange, når man bliver ramt af en alvorlig sygdom eller får at vide, at man er i risiko for at udvikle alvorlige hjertekarsygdomme. 

De fleste kommer sig heldigvis fint oven på de umiddelbare psykiske reaktioner ved hjertekarsygdom ved egen og pårørendes hjælp.

Nogle oplever dog, at de bliver bange eller angste, og nogle oplever, at de bliver nedtrykte og triste.
 
Mennesker er forskellige, og derfor reagerer vi også forskelligt, når vi oplever en krise, som f.eks en hjertekarsygdom. Alligevel er der en del typiske reaktioner, som mange oplever. Der findes både typiske fysiske reaktioner og typiske psykiske reaktioner.

De fysiske reaktioner kan f.eks. være, at du har mave- eller hovedpine. At din krop er fyldt med uro, og at du har svært ved at sidde stille og slappe af. Din appetit og søvn er måske påvirket, så du spiser og sover mere eller mindre, end du plejer. Mange oplever også, at kroppen er mere spændt end vanligt, og det kan føre til muskelspændinger og ømhed.

De psykiske reaktioner kan f.eks. være, at du er ked af det, bekymret, angst og irritabel. Det kan være, at du føler skyld og bebrejder dig selv urimeligt for det, der er sket. Det kan også være, at du føler dig magtesløs, rådvild og hjælpeløs. Det er typisk, at følelserne skifter, og at humøret generelt er mere svingende, end du er vant til.

Føler du dig nedtrykt i længere tid, har du mistet lysten og interessen for ting, og er du træt og mangler energi i en længere periode, så tag det alvorligt.

Undgår du ting, som er sunde for dig, er der noget du savner at gøre, eller noget, som er vigtigt for dig og din familie, så tag det alvorligt og tal med dine nærmeste om dine oplevelser. Det kan gøre det nemmere at komme videre.

Hvis dine fysiske eller psykiske reaktioner varer ved, så søg altid hjælp hos din egen læge.

Tal om de svære ting og husk, at de fleste heldigvis kommer sig oven på de psykiske reaktioner, der kan være ved at få konstateret en hjertekarsygdom.

 

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.