Nyttig information om Blodtryk og kolesterol

 

 

 

 

Hjertesvigt
Hjertesyge Susannes hunde hjælper hende tilbage til livet
Hvad er hjertesvigt
Hverdagsmotion
Spørgsmal til lægen

 

Hjertemotion som hjertepatient
Basisviden om hjerte, kredsløb og blodpropper
Hjertemotion som hjertepatient
Hjertesvigt
Hjertesyge Susannes hunde hjælper hende tilbage til livet
Hvad er hjertesvigt
Hverdagsmotion
Hvilke symptomer har kvinder på hjertekarsygdomme
Spørgsmal til lægen
Symptomer på forhøjet blodtryk

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.