Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Hvilke tilbud er der om hjælp?

Af Henrik Rasmussen

 

Hvis du har forhøjet blodtryk eller en hjertesygdom, er der flere gode muligheder for at få hjælp til at leve godt med din tilstand og lære at passe godt på dig selv. Udover den vejledning du kan få i dit lægehus, er der også gode tilbud i din kommune og Hjerteforeningen.  

Når du skal ændre livsstil, kan det være en stor hjælp ikke at gøre det alene. 

 

Kommune:
Din kommune har flere populære aktiviteter, der kan hjælpe dig til sund livsstil. 
Kommunens sundhedscenter har for eksempel målrettede forløb til dig, der ønsker at stoppe med at ryge. Hvis du har forhøjet blodtryk eller blot ønsker hjælp til sundere livsstil, har kommunen også tilbud, som kan hjælpe dig i gang med sund kost og motion.

Kommunen tilbyder også genoptræningsforløb til dig, der har været på sygehuset med blodprop eller åreforkalkning. 

Spørg i din kommune - de kan vejlede dig til det tilbud, der passer bedst til dig.

 

Hjerteforeningen:
Hjerteforeningen har mange tilbud om netværk, arrangementer og aktiviteter.

På Hjerteforeningens hjemmeside kan du læse artikler eller se videoer, som gør dig klogere på din hjertesundhed og -sygdom.

Hjerteforeningen har også lokale tilbud i din kommune, hvor du har mulighed for at lære mere om hjertesygdom og møde andre i samme situation som dig.

Du har også mulighed for at søge hjælp og vejledning ved at kontakte Hjerteforeningen. 

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk