Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Kom godt i gang med livsstilsændringer

Af Henrik Rasmussen

 

Find din motivation og hold gejsten - så lykkes det også for dig

Det kræver både energi og opmærksomhed, at lave ændringer i din livsstil. Mange synes, det er svært. Vores hjerne er nemlig sådan indrettet, at den altid vil foretrække at gøre, som den plejer. Det er lettest. Din hjerne undgår unødigt energiforbrug, for du skal ikke tænke så meget, når du gør, som du plejer. 

Der kan dog være rigtig gode grunde til at ændre livsstil. Ikke mindst når du er ramt af en sygdom, som kan forværres eller forbedres af din livsstil.

Find ud af, hvad du gerne vil ændre og hvorfor
Den vigtigste forudsætning for succes er, at du selv synes, det er vigtigt. Det er ikke nok, at din læge eller dine pårørende synes, det er en god ide. Livsstilsændringer kræver, at du selv har en god grund til at ændre livsstil.

Hvad er så en god grund?

Er det en god grund, at lægen bliver glad, eller at der bliver fred i familien? Oftest skal der mere til. Vedvarende livsstilsændringer kræver, at du selv oplever, at det er vigtigt for dig at ændre adfærd.

Overvej, hvad der er det bedste, du selv kan gøre i forhold til din sygdom og din fremtid, og fokuser på én ting ad gangen.

Hvis du er i tvivl om, hvad der er det bedste for dig at gøre, kan du overveje, hvad der er det vigtigste for din livskvalitet. Hvis det f.eks. er vigtigt for din livskvalitet at kunne være fysisk aktiv og gå en tur i skoven med dine børn eller børnebørn, er der større sandsynlighed for, at du er motiveret for at holde fast i en livsstilsændring, der stiler mod, at du kan gøre det. 

Brug dine erfaringer til at komme videre
Hvad så, hvis du falder i og stopper med træning, sund mad eller begynder at ryge igen?

Ja, så er du en erfaring rigere og har et bedre udgangspunkt for at lykkes næste gang.

Tænk over, hvad der satte en stopper for dine gode intentioner og handlinger, og overvej, hvad du kan gøre i stedet, næste gang du står i samme situation. Så bruger du din erfaring til at øge sandsynligheden for succes næste gang, du indfører en livsstilsændring.  

Det er ikke usædvanligt, at man skal prøve flere gange, før en livsstilsændrig lykkes. Det vigtigste er derfor ikke, at det lykkes første gang. Det vigtigste er, at du ved, hvorfor du vil ændre din livsstil, så du kan genfinde motivationen og tage fat igen, hvis du ikke lykkes første gang - eller femte gang eller niende gang. Giv ikke op, for din sandsynlighed for at lykkes, stiger fra gang til gang. 

Det er en god ide at tale med venner og famile om de livsstilsændringer, du ønsker at lave, så de kan støtte dig, og det er en rigtig god ide at foretage livsstilsændringer sammen med andre.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk