Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Hvad er blodtryk?

Af Palle Mark Christensen

 

Blodtrykket er det tryk, vi har i vores blodårer. Ligesom du kan have tryk på vandet i en vandslange, så er der også tryk på blodet i dine blodårer eller blodkar, som de ofte kaldes af læger og andre sundhedsfaglige.

 

Blodtrykket varierer afhængigt af, hvad du laver, men hvis det hele tiden ligger for højt, så slider det på blodkarrene.

 

Højt blodtryk kan give forkalkninger på væggene i blodkarene. Forkalkning er aflejringer af fedt og plak, som sætter sig fast på blodkarrenes vægge. Det giver forsnævringer, hvor blodet ikke har så meget plads til at passere, hvilket kan føre til blodpropper, dårligt hjerte mv.

 

Derfor er det vigtigt, at dit blodtryk er velreguleret.

 

Blodtrykket angives med to tal - eksempelvis 120/80. Det udtales: 120 over 80. Det højeste tal kaldes det systolisk blodtryk, og angiver det højeste tryk, der er målt i dit blodkar, mens det laveste tal kaldes det diastoliske blodtryk og omvendt angiver det laveste tryk.

 

Et blodtryk målt hos din læge bør være under 140/90 – det kaldes også konsultationsblodtryk. Et blodtryk målt i dit eget hjem bør være under 135/85 – det kaldes hjemmeblodtryk. Der kan være individuelle variationer, så tal med din læge om, hvad der er der målet for dig.  

 

Du kan sjældent mærke blodtrykket, medmindre det er meget højt. Så får du hovedpine og bliver svimmel og utilpas.

Det er derfor vigtigt, at du får målt blodtrykket med jævne mellemrum enten hjemme eller hos din læge.

 

Dette kan du selv gøre:

Du kan selv bidrage til et velreguleret blodtryk ved at ændre usunde vaner i forhold til rygning, alkohol, kost og motion (se også artiklen ”Sådan holder du dig hjertesund”)

 

Blodtryksmedicin

Nogle gange er det ikke nok at ændre vaner. Så supplerer man med medicin. Nogle gange er der  behov for at give flere slags blodtryksmedicin, før blodtrykket er velreguleret.

 

Når blodtrykket er velreguleret, har du lavere en risiko for at udvikle f.eks. blodpropper og dårlig hjerte, end du ellers ville have haft. 

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk