Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Velkommen til Forløbsplaner.dk!

Af Lene Jæger Klausen

 

Forløbsplan.dk er et digitalt univers, som giver dig adgang til viden og værktøjer, som kan hjælpe dig med at forstå din sygdom og finde anvisninger til, hvordan du bedst muligt kan leve et godt liv med din sygdom. Derudover kan du følge din sygdoms udvikling, når du er logget ind med din egen profil. Her har du mulighed for at se resultatet af de målinger, du har fået foretaget ved lægen, ligesom du kan se de mål, du har sat for din egen sygdomsbehandling.

Du kan få en forløbsplan, hvis du har fået konstateret type-2 diabetes, KOL, hjerte-kar-sygdomme eller forhøjet blodtryk eller kolesterol. Har du flere af disse kroniske sygdomme, bliver der stadig kun oprettet én forløbsplan, så du fortsat har et enkelt overblik.

De sygdomme, der kan følges med en forløbsplan, er kendetegnede ved, at du ikke kan se frem til at blive helbredt, men skal leve med din sygdom resten af livet.  

Når du har en forløbsplan, har du et godt udgangspunkt for at kunne følge din egen sygdomsudvikling gennem mange år, og samtidig giver du også din læge et godt udgangspunkt for hele tiden at sikre sig, at du får den mest optimale og opdaterede behandling baseret på de officielle retningslinjer for lige netop din sygdom.

De data, din læge taster ind i din forløbsplan, bliver sammenlignet med de data forskningen har vist giver de bedste resultater, så din læge til hver kontrol har det mest optimale udgangspunkt for sine anbefalinger til dig, og ved hvor han eller hun skal være særligt opmærksom afhængig af din generelle sundhedstilstand.

Det er dit liv!

Når du har fået konstateret en kronisk sygdom, får du tilbudt regelmæssige kontroller i dit lægehus, og din læge vil fortælle dig, hvordan du kan mindske risikoen for at din sygdom forværres eller føre til andre sygdomme.

Når du lever med en kronisk sygdom, er din sundhed under et ekstra pres. Derfor er det ekstra vigtigt, at du har en sund livsstil.

Har du tidligere levet et liv med mange forskellige livsstilsfaktorer, kan det være, du synes det er overvældende at ændre det hele på én gang. Du og din læge kan derfor tale om, hvad dit første mål skal være, og hvornår I vil følge op på det.

Når du har en forløbsplan, vil din læge skrive i den, hvad I aftaler, at du vil have fokus på. Sammen kan I ved næste kontrol vurdere, om effekten af din indsats er tilfredsstillende, eller om du skal gøre noget mere eller andet for at nå dine mål.

Forløbsplaner.dk er således både et værktøj til at finde nyttig viden om det, du selv vil gøre for at styrke din sundhed og mindske din sygdoms indflydelse på dit liv. Samtidig giver det et effektivt værktøj til både dig og din læge, så I kan følge udviklingen over lang tid og tilpasse behandlingen og indsatsen i takt med at sygdommen udvikler sig.

Har du ikke en forløbsplan? Bed din læge om at få en

En forløbsplan skal altid oprettes af din læge – er du ikke blevet tilbudt én, kan du bede din læge om at oprettet en næste gang, du skal til kontrol. Alle praktiserende læger har adgang til værktøjet. Du behøver ikke at være ny-diagnosticeret, så du kan også bede din læge om at få en forløbsplan, selvom du har levet med din sygdom i mange år.

Rigtig god fornøjelse!  

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk