Hvad afgør, hvor tit jeg skal til undersøgelser?

Af Henrik Rasmussen

 

Hvis du har forhøjet blodtryk, kolesterol eller hjertesygdom og får medicin, vil din sundhed og tilstand blive fulgt af dit lægehus eller på sygehuset.

 

Langt de fleste personer med forhøjet blodtryk, kolesterol og hjertesygdom bliver fulgt i lægehuset, hvor din læge eller sygeplejerske står for at følge din tilstand og sikre, at du tåler den ordinerede medicin og er optimalt behandlet.

 

Hvis du får medicin mod en hjertesygdom, vil du opleve, at der tages blodprøver, urinprøve, måles hjemmeblodtryk og laves hjertediagram mindst en gang om året. 

 

Hvis alt er, som det skal være, kan der ofte gå et år inden næste kontrol, og ofte er det ikke nødvendigt at lave blodtryksmålinger eller andre undersøgelser i mellemtiden, med mindre du oplever symptomer på forværring af din tilstand. 

 

Hvis nogle af resultaterne af dine undersøgelser ikke er som ønsket, kan det betyde, at der ændres i din medicin, for at du bliver optimalt behandlet. Når der ændres i din behandling, er det ofte nødvendigt at foretage nye undersøgelser efter nogle uger for at se, om behandlingen har haft den ønskede effekt og sikre, at der ikke er uønskede bivirkninger.

 

Nogle mennesker oplever at komme til undersøgelse hvert halve år eller hver tredje måned. Det kan være for at følge tilstanden mere tæt, hvis der er værdier, der kræver det, eller hvis du har flere sygdomme, der betyder, at der skal foretages flere undersøgelser i dit lægehus.

 

Endelig kan du opleve, at du bliver henvist til en specialiseret hjertelæge, hvis din læge vurderer, at der er behov for det.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk