Er du pårørende til én med type 2-diabetes?

Af Bo Gandil

 

Når et menneske får konstateret type 2-diabetes, påvirker det hele familien og kan også påvirke nære venner og kolleger.

Et menneske med type 2-diabetes har stor indflydelse på familiens liv. Men de pårørendes håndtering af sygdommen og de ændringer, som kommer sammen med type 2-diabetes, har også stor indflydelse på dén, der bærer sygdommen.

Når et menneske skal ændre sin livsstil, betyder opbakning fra omgivelserne rigtig meget.

Kosten
Maden skal ofte ændres, og du kan sammen med diabetikeren finde frem til mad, hele familien kan spise. Den kost, som anbefales til mennesker med type 2-diabetes er generelt sund, så I kan sagtens spise det samme - også selv om det måske er meget anderledes, end det I plejer at spise.

Træning
Derudover skal der være tid og plads til at dyrke motion. Motion er en vigtig del af behandlingen af type 2-diabetes, og derfor er det nødvendigt, at træning prioriteres højt både af diabetikeren selv, men også af omgivelserne. Som pårørende er det vigtigt, at du accepterer, at der kan gå tid fra familielivet og praktiske gøremål, for at diabetikeren kan træne. Lav evt. en plan sammen, så I er enige om tidspunkter og sammen kan finde løsninger på praktiske udfordringer.  

Nærvær og tålmodighed
Når et menneske får konstateret type 2-diabetes, kan han eller hun rammes af en krise, før de nye livsbetingelser accepteres. Et menneske i krise kan kræve tålmodighed af sine omgivelser, men det er ofte i de gode relationer, at den kriseramte kan finde styrken til at se sine nye livsbetingelser i øjnene. Derfor betyder opbakning fra pårørende meget. 

5 gode råd
Diabetesforeningen har arbejdet med dette emne og har følgende 5 gode råd til diabetikere og deres pårørende: 

  • Tal med hinanden
  • Hold igen med de (uopfordrede) gode råd
  • Du vil som pårørende aldrig helt forstå, hvordan det er at have diabetes, og det er OK
  • Anerkend det svære og det, din familie gør
  • Pas på dig selv

 

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk