Er du pårørende til én med type 2-diabetes?

Af Bo Gandil

 

Når et menneske får konstateret type 2-diabetes, påvirker det hele familien og kan også påvirke nære venner og kolleger.

Et menneske med type 2-diabetes har stor indflydelse på familiens liv. Men de pårørendes håndtering af sygdommen og de ændringer, som kommer sammen med type 2-diabetes, har også stor indflydelse på dén, der bærer sygdommen.

Når et menneske skal ændre sin livsstil, betyder opbakning fra omgivelserne rigtig meget.

Kosten
Maden skal ofte ændres, og du kan sammen med diabetikeren finde frem til mad, hele familien kan spise. Den kost, som anbefales til mennesker med type 2-diabetes er generelt sund, så I kan sagtens spise det samme - også selv om det måske er meget anderledes, end det I plejer at spise.

Træning
Derudover skal der være tid og plads til at dyrke motion. Motion er en vigtig del af behandlingen af type 2-diabetes, og derfor er det nødvendigt, at træning prioriteres højt både af diabetikeren selv, men også af omgivelserne. Som pårørende er det vigtigt, at du accepterer, at der kan gå tid fra familielivet og praktiske gøremål, for at diabetikeren kan træne. Lav evt. en plan sammen, så I er enige om tidspunkter og sammen kan finde løsninger på praktiske udfordringer.  

Nærvær og tålmodighed
Når et menneske får konstateret type 2-diabetes, kan han eller hun rammes af en krise, før de nye livsbetingelser accepteres. Et menneske i krise kan kræve tålmodighed af sine omgivelser, men det er ofte i de gode relationer, at den kriseramte kan finde styrken til at se sine nye livsbetingelser i øjnene. Derfor betyder opbakning fra pårørende meget. 

5 gode råd
Diabetesforeningen har arbejdet med dette emne og har følgende 5 gode råd til diabetikere og deres pårørende: 

  • Tal med hinanden
  • Hold igen med de (uopfordrede) gode råd
  • Du vil som pårørende aldrig helt forstå, hvordan det er at have diabetes, og det er OK
  • Anerkend det svære og det, din familie gør
  • Pas på dig selv

 

 

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.