Psyken og type 2-diabetes

Af Bo Gandil

 

Når du får konstateret type 2-diabetes, kan der komme mange tanker i spil. Er dit humør og livsglæde påvirket af, at du har fået en kronisk sygdom, kan det være vigtigt at få hjælp til at håndtere dine tanker.

Det kan være, at du skal ændre livsstil og synes måske, at det er svært. Det kan være, at du skal gøre nogle ting, du ikke har lyst til - spise anderledes, gå jævnligt til læge og motionere.

Du skal måske også undvære noget, du er glad for, og du ved ikke på forhånd, om der kommer noget andet, som du bliver glad for i stedet.

Udover de mange ændringer kan det at få en kronisk sygdom påvirke dig psykisk. Folk reagerer forskelligt. Nogle oplever ikke den store forskel og tager forandringerne til sig uden de store følelsesmæssige reaktioner, mens andre bliver bekymrede for fremtiden og føler sig på gyngende grund.

Sæt ord på dine tanker
Det er vigtigt at acceptere, at du nu skal leve med type 2-diabetes. Det hjælper dig at sætte ord på dine tanker og bekymringer, så du kan finde en balance i dig selv og forholdet til din sygdom.

Når først du er kommet i gang med behandlingen, så vær opmærksom på, at behandlingen kan påvirke dig mentalt - både de livsstilsændringer, du måske har behov for at gennemføre, og en evt. medicinsk behandling, som nu skal passes i hverdagen, kan påvirke dig mentalt.

Nogle kan blive væltet helt af pinden og føle, at de synker ned i et mørkt hul. Det kan være svært at finde en vej op ad hullet alene. Derfor skal du tale med personalet i dit lægehus om det, så I kan finde frem til, hvordan du kan få det bedre igen, og om der er behov for anden hjælp. Mennesker med diabetes har dobbelt så høj risiko for at udvikle depression som ikke-syge mennesker. Det er derfor vigtigt at søge hjælp.

Tal med din sygeplejerske eller læge i lægehuset om det, hvis du føler dig presset eller stresset. 

Tanker om medicin
Medicin er en del af behandlingen for type 2-diabetes, og nogle gange er der behov for medicin for flere lidelser (f.eks. forhøjet blodtryk og kolesterol).

At skulle tage meget medicin og tage medicin regelmæssigt kan måske få dig til at føle dig mere syg. Men det er vigtigt at huske på, at du holder dig mere rask når du tager den nødvendige medicin. Medicinen forebygger følgerne af type 2-diabetes og holder dig dermed mere rask.

Accept og åbenhed
Det er vigtigt, at du accepterer, at du har type 2-diabetes, og de vilkår sygdommen giver dig. Hvis du ikke tager sygdommen til dig og erkender, at den er kommet for at blive, vil det som regel også knibe med at få taget hånd om sygdommen og få gjort det, der skal til for at undgå følgesygdomme. 

Det er en god idé at være åben om din sygdom.

Det er godt at få fortalt familien og evt. venner og kolleger om sygdommen, så de også kan acceptere, at dine vilkår og behov nu er anderledes. Det kan være svært at ændre livsstil alene, men åbenhed er med til at afdramatisere situationen, og det giver mulighed for, at din familie og venner kan støtte og hjælpe dig både fysisk og psykisk, hvis der bliver brug for det. 

Netværk
Mange oplever, at det er rart og brugbart at tale med andre mennesker i samme situation. Det kan derfor være en god idé at opsøge nogle af de netværk som findes i nærheden af dig. På kommunens kurser om type 2-diabetes og i Diabetesforeningen, har du mulighed for at møde andre med diabetes, hvor I kan snakke om stort og småt samt få og give gode råd til at håndtere diabetes i hverdagen.

 

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk