KOL-skole

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Alle kommuner har et tilbud om KOL-kurser. Nogle gange kaldes tilbuddet for KOL -ehabilitering.

Indholdet af kurset vil typisk være fysisk træning, kostvejledning og håndtering af hverdagen med sygdommen samt evt. hjælp til rygestop. Du vil komme til at tale med andre i samme situation som dig, have glæden af at udveksle erfaringer og måske knytte nogle bånd der varer udover kurset.

Effekten på symptomer, udholdenhed og livskvalitet er ofte stor. Selv hvis du har svær KOL, har du gavn af kurset. Et fuldt KOL-kursus varer oftest et par måneder med fremmøde to gange ugentligt. De vigtigste dele af programmet er rygestop, fysisk træning og kostvejledning. Desuden får manundervisning, så man tilegner sig viden om sygdommen og dens behandling, og man lærer at mestre åndenød og at håndtere de forskellige situationer i hverdagen.
Det er din læge, der henviser dig til kurset i kommunen og lægen får besked når det er afsluttet.

Du kan finde KOL kurset på sundhed.dk her søg din region frem og din kommune.

 

Mere information:

Hjælp fra Kommunen
Lungeforeningen om rehabilitering

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.