Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Hjælp fra kommunen

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Når du lever med KOL, er der forskellige muligheder for at få hjælp fra kommunen afhængigt af, hvor påvirket du er af din sygdom. 

Kursus  
Alle kommuner har et tilbud om KOL-kurser. Nogle gange kaldes tilbuddet for KOL-rehabilitering. Formålet med kurset er at give dig viden og færdigheder til at leve godt med din sygdom. 

Indholdet af kurset vil typisk være fysisk træning, kostvejledning og håndtering af hverdagen med KOL (blandt andet vejrtrækningsteknikker ved åndenød) samt hjælp til rygestop. Gennem kurset vil møde andre, som er i samme situation som dig. Mange har glæde af at udveksle erfaringer, og nogle knytter bånd, der varer udover kurset. Det kan være rart at have nogle at følges med, når man skal ændre i gamle vaner. 

Effekten af livsstilsændringer er ofte stor på symptomer, udholdenhed og livskvalitet. Det kan derfor være en rigtig god investering at deltage i undervisningen og anvende den viden, du får på kurset. Selv hvis du har svær KOL, har du gavn af kurset.

Et fuldt KOL-kursus varer oftest et par måneder med fremmøde to gange ugentligt. Udover støtte til rygestop, fysisk træning og kostvejledning, får du viden om sygdommen og dens behandling, og du lærer at mestre åndenød og at håndtere forskellige situationer i hverdagen.

Det er din læge der henviser dig til kurset i kommunen, og lægen får besked, når undervisningen er afsluttet.

Du kan finde dit lokale KOL-kursus på sundhed.dk. Find din region og derefter din kommune.

Hjælpemidler
Når du lever med KOL, kan du på et tidspunkt få behov for hjælpemidler afhængigt af, hvor meget sygdommen udvikler sig og påvirker din funktionsevne. Nogle hjælpe midler kan du få stillet til rådighed eller få støtte til gennem kommunen. Eksempler på hjælpemidler, som kommunen kan bevilge helt eller delvist: 

  • Elscooter
  • Elstol, der monteres på trappe så du kan komme på 1.sal
  • Rollator
  • Badetaburet
  • Greb og håndtag forskellige steder i hjemmet
Du skal søge om de fleste hjælpemidler gennem din kommune. Ofte vil kommunen sætte dig i kontakt med en ergoterapeut, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad der er behov for. Sammen kigger I dit hjem igennem for udfordringer og løsninger, der kan hjælpe dig. Mangler du vejledning i bevilling af hjælpemidler, kan du kontakte hjælpemiddelcentralen i din kommune direkte. Din læge har ingen indflydelse på, hvilke hjælpemidler din kommune kan tilbyde dig. 

Din personlige økonomi har ikke betydning for, om du kan få bevilget hjælpemidler.

Særlige merudgifter
Hvis du er mellem 18 og 65 år, og du har særlige merudgifter som følge af din sygdom, kan du søge om dækning af disse i henhold til Servicelovens § 100. Erfaringerne viser dog, at det er svært at få.

Betingelserne er blevet skærpet en del, og det er derfor ikke nemt at få hjælp efter denne paragraf. 

Lokale tilbud
Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvilke tilbud de har. Du bør derfor undersøge, hvilke muligheder lige netop din kommune har.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk