KOL-rehabilitering kan lære dig at leve godt med KOL

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Når du har fået konstateret KOL, kan din læge henvise dig til et KOL-rehabiliteringsløb. Nogle kommuner kalder det for en KOL-skole eller et KOL-kursus. Indholdet er i store træk det samme, selvom der kan være mindre lokale variationer. 

Hvordan er undervisningen bygget op? 
Undervisningen er bygget op om de nationale anbefalinger fra Sundshedsstyrelsen, så du kan være sikker på, at den viden og undervisning, du modtager er fagligt velfunderet.    

Et typisk rehabiliteringsforløb består af 7-8 ugers træning og undervisning.
 
Mange steder mødes du med de øvrige deltagere til fælles træning og undervisning to gange om ugen. Derudover skal du træne hjemme hos dig selv de andre dage. Det er en god idé at følge hjemmetræningen meget nøje, så du dels kommer i gang med en ny god vane, og dels har mulighed for at spørge dine undervisere, hvis der er noget, du finder svært eller utrygt, når du træner alene derhjemme. 
 
Træningen bliver tilpasset hver enkelt deltager, så du behøver ikke at være bekymret for, at træningen er for hård for dig.
 
I forbindelse med træningen vil du blive meget forpustet. Nogle mennesker med KOL bliver bange for at blive forpustet, men det er sundt at få åndenød - også når du har KOL. Vejrtrækningen falder altid til ro igen, når du holder pause eller stopper træningen.
 
Nogle steder vil du efter forløbet er slut få mulighed for opfølgende besøg. Det kan være med til at sikre, at du fastholder dine resultater og nye gode vaner, så sig ja tak, hvis det er et tilbud i din kommune.
 
Hvem deltager?
Alle mennesker, der har fået konstatetet KOL, kan deltage i undervisningen uanset sygdommens sværhedsgrad.
 
Hvis du har meget mild KOL og ikke ryger, så du har udsigt til at bremse eller stoppe udviklingen af sygdommen, kan du vælge at deltage på almindelige motionshold i stedet.

Du bør under alle omstændigheder sørge for, at du får mindst en halv times motion dagligt.
 
Har du svær KOL bør du deltage i undervisningen. Det kan gøre en stor forskel i forhold til at sikre din livskvalitet og bremse sygdommes udvikling. Spørg din læge, hvis hun/han ikke selv bringer det op. 
 
Du kan deltage i undervisningen, selvom du har iltapparat eller går med rollator.
 
Inden du bliver tilmeldt til et rehabiliteringshold, vil din læge kontrollere, at du ikke har ustabil hjertesygdom, som kan forværres ved træningen. De fleste stabile hjertepatienter har også gavn af træningen, så det er meget få, der ikke kan deltage.

De fleste har stor effekt og glæde af at deltage i undervisningen, men effekten hænger sammen med den indsats du som patient yder. 
 

Hvad er rehabilitering? 
Rehabilitering kan også kaldes genoptræning og handler om at give dig den bedst mulige funktionsevne - det vil sige, at du kan gøre så meget som muligt, uden at være begrænset af din sygdom eller symptomer. 

KOL-rehabilitering mindsker åndenød og forbedrer din fysiske formåen og udholdenhed.
 
Rehabilitering handler om at genvinde evnen til at leve et godt liv på trods af sygdommen. Udover den fysiske træning er der derfor også undervisning i sygdommens natur, teknikker til at håndtere åndenød og slim i lungerne og andre symptomer. 

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk