KOL for begyndere

Af Bo Gandil Jakobsen

 

KOL er en kronisk sygdom som du ikke kan komme af med. Du kan dog stoppe udviklingen af sygdommen ved at holde op med at ryge. Det er det allervigtigste.

KOL-diagnosen stilles hos lægen ved en lungefunktionsundersøgelse. Man måler hvor meget man kan puste ud på et sekund (FEV1) og hvor meget man kan puste ud i alt (FVC).

Man definerer at man har KOL, hvis man kan puste mindre end 70 procent af sin luft ud på et sekund.

Man måler graden af KOL ud fra:

  • hvor meget luft, man kan puste ud på et sekund i forhold til andre med samme højde, alder og køn. Det udtrykkes med en procent
  • hvor mange forværringer man har i sin KOL om året.
  • hvor meget åndenød man har.
Symptomerne på KOL er: åndenød, hoste og opspyt, hyppige lungeinfektioner, nedsatte kræfter-og funktionsniveau.

I de lette stadier af KOL mærker man kun symptomer når man får infektioner eller er fysisk meget aktiv.

Hvis man har svær KOL har man åndenød og hoste og så kan KOL ledsages af hjertesygdom, knogleafkalkning og depression.

Behandling:
Rygestop er det allervigtigste. Man kan ikke kurere KOL, og man vil altid have sygdommen, men udviklingen af KOL kan stoppes eller bremses ved rygestop.

Man behandler KOL med indåndingsmedicin alt efter hvor svær KOL man har.

Herudover er det meget vigtigt med motion og at være i god form. Er man i god form udnytter kroppen ilten fra lungerne meget bedre. Jo bedre iltoptagelse des bedre har man det.

 

Mere information:

Patientforeninger
Kontakt til andre
Patienthåndbogen om KOL
Lungeforeningen om KOL
Lungeforeningen om grader af KOL
KOL - Hvad kan jeg selv gøre

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.