KOL for begyndere

Af Bo Gandil Jakobsen

 

KOL er en kronisk sygdom, som du ikke kan komme af med. Hvis du ryger, kan du bremse udviklingen af sygdommen ved at holde op med at ryge. Det er det allervigtigste, du kan gøre.

KOL-diagnosen stilles hos lægen på baggrund af en lungefunktionsundersøgelse. Lægen måler, hvor meget luft du kan puste ud på et sekund (FEV1), og hvor meget du kan puste ud i alt (FVC).

Du har KOL, hvis du kan puste mindre end 70 procent af din luft ud på et sekund.

Du kan have KOL i forskellige grader. Man måler graden af KOL ud fra:

  • Hvor mange forværringer du oplever i løbet af året.
  • Hvor meget luft, du kan puste ud på et sekund i forhold til andre med samme højde, alder og køn. Det udtrykkes med en procentsats.
  • Hvor meget åndenød du oplever.
Symptomerne på KOL er:
  • Åndenød
  • Hoste og opspyt
  • Hyppige lungeinfektioner
  • Nedsatte kræfter-og funktionsniveau.
I de lette stadier af KOL mærker man ofte kun symptomer, når man får infektioner eller er fysisk aktiv.

Hvis man har svær KOL, har man åndenød og hoste, og så er der risiko for at KOL ledsages af hjertesygdom, knogleafkalkning og depression.

Behandling:
Hvis du ryger, er rygestop det allervigtigste, du kan gøre. Man kan ikke helbrede KOL, og du vil altid have sygdommen, men udviklingen af KOL kan stoppes eller bremses ved rygestop.

Man behandler KOL med forskellige former for indåndingsmedicin, alt efter graden af KOL.

Herudover er det meget vigtigt med motion og at være i god form. Er man i god form udnytter kroppen ilten fra lungerne meget bedre. Jo bedre iltoptagelse des bedre har man det.

 

Mere information:

Lungeforeningen - en patientforening
Kontakt til andre med KOL
Patienthåndbogen om KOL
Lungeforeningen om KOL
Lungeforeningen om grader af KOL
KOL - Hvad kan jeg selv gøre
Det er dit liv med KOL
Behandlere du kan møde, når du lever med KOL

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.