Kontakt til andre med KOL

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Der er flere muligheder for at få kontakt til andre mennesker, som også lever med KOL. Nogle mennesker har stor glæde af at udveksle erfaringer og have fællesskaber med andre, som lever med samme sygdom og symptomer. Det kan være en glæde at finde ud af, at man ikke er alene med sine oplevelser og problemer med sygdommen.  

Der er mange KOL-netværksgrupper rundt omkring i Danmark, hvor man mødes med andre KOL-patienter. Indholdet i samværet kan være træning, hygge, sang i specielle kor, foredrag osv.

Hos Lungeforeningen kan du få et overblik over mulige patientnetværk i nærheden af dig. På hjemmesiden er der ofte også enkeltstående arrangementer.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk