Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Medicin - er det nu så vigtigt?

Af Henrik Rasmussen

 

Når du har en kronisk sygdom, kan du få ordineret medicin, som skal dæmpe symptomer eller forhindre at sygdommen udvikler sig. Nogle sygdomme, som eksempelvis forhøjet kolesterol, giver almindeligvis ikke symptomer, men kan udvikle sig til langt alvorligere sygdomme, hvis det ikke behandles.

 

Sygdom og symptomer - virkning og bivirkninger 

Har du ingen eller kun få symptomer af din sygdom, er det ikke sikkert, at du kan mærke, at du får glæde af medicinen. Måske oplever du kun de mulige bivirkninger, der kan følge med at tage visse typer af medicin, og på den måde kan medicinen få dig til at føle dig mere syg, ligesom nogle føler sig mere syge, alene fordi de skal tage medicin regelmæssigt.  

 

Oplever du bivirkninger, synes du ikke, medicinen har effekt, eller er der andet, der gør det svært for dig at tage din medicin, er det vigtigt, at du ikke bare stopper med at tage medicin. Bestil i stedet en tid i dit lægehus til en samtale om, hvad du oplever.

 

Nogle behandlinger kan give bivirkninger. Det kan betyde, at du får lyst til at stoppe med medicinen, eller kun tager medicinen, når du har det skidt. Tal med lægehuset om, hvad du oplever. Din behandler kan ikke forudse, hvordan medicinen opleves, og der kan være meget store individuelle forskelle fra patient til patient. Derfor er det vigtigt, at du fortæller, hvad du oplever. Ofte kan man skifte til en anden type medicin, hvor der opleves færre eller ingen bivirkninger. Andre gange er der en god forklaring, der kan betyde, at du vælger at acceptere mindre bivirkninger.

 

Vær ærlig over for dig selv og din behandler, om hvordan du tager din medicin - uanset om du glemmer den, tager den på andre tidspunkter end anbefalet eller helt vælger den fra. Der er ikke nogen, der bliver sure over, at du ikke tager medicinen. Du har en god grund til at gøre, som du gør, og hvis medcinen ikke fungerer for dig, er det en god ide at tale om det uanset årsagen. 

 

God dialog giver bedre behandling

Når du er til kontrol i dit lægehus, vil din behandler som udgangspunkt gå ud fra, at du tager din medicin som ordineret. Hvis kontrollen viser, at behandlingen ikke har tilstrækkelig effekt på din sygdom, vil du muligvis få ordineret en ny behandling eller reguleret mængden af medicin du skal tage. Skyldes den manglende effekt, at du ikke har fulgt behandlingen som aftalt, risikerer du derved at få en ordineret en alt for kraftig behandling, som kan give nye bivirkninger eller risici for din sundhed. 

 

Husk, at det vigtigste for din læge eller sygeplejerske i lægehuset, er, at du har det godt. De kan bedst hjælpe dig, når du er oprigtig.  

 

Hvis du ikke oplever, at medicinen virker eller ikke forstår, hvorfor du får den, så spørg altid din behandler i stedet for at stoppe! Der er livsvigtig medicin, man ikke kan mærke effekten af, men som er din livsforsikring mod farlig udvikling af din sygdom.  

 

Bliv bedre til at huske medicinen i hverdagen

Det kan være svært at huske at tage medicin. Særligt hvis du ikke kan mærke, at du får glæde af behandlingen. Et godt råd er at have deopter de steder, hvor du oftest kommer. Hjemme, i bilen, i tasken eller sommerhuset. Så har du den ved hånden, når du har brug for den.

 

Det er også en god ide at koble din medicin sammen med dine almindelige rutiner. Stil medicinen sammen med tandbørsten, morgenkaffen eller på spisebordet, hvor du ikke kan undgå at blive mindet om det. Du kan også lægge påmindelser ind i din mobiltelefon, ligesom der findes forskellige apps til smartphones, som kan hjælpe dig med at huske din medicin. 

 

Tal med din familie, venner og/eller arbejdskolleger om din sygdom og din medicin. Hvis de mennesker, du deler dit liv med, forstår din sygdom og din medicin, kan de hjælpe dig med at huske at tage medicin og tage de hensyn, der er brug for, for at du kan leve et aktivt og godt liv med din sygdom.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk