Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Bivirkninger - hvad skal jeg gøre?

Af Henrik Rasmussen

 

Hvis du får ordineret en medicinsk behandling, så sker det for at opnå en gavnlig effekt på din sundhed. Men nogle gange kommer de gavnlige effekter side om side med bivirkninger. 

De hyppigste bivirkninger fra medicin opstår, når man begynder på en ny medicinsk behandling eller øger dosis af eksisterende medicin.

Der findes mange typer af bivirkninger. Det kan dreje sig om små ubetydelige symptomer og midlertidige symptomer, som du kan leve godt med, til alvorlige, generende bivirkninger og allergiske reaktioner. 

Langt de fleste, der begynder med en ny medicinsk behandling eller øger dosis af eksisterende medicin, oplever dog ingen bivirkninger eller trives fint med deres behandling på trods af mindre bivirkninger.

Fortæl din læge om bivirkninger
Hvis du oplever bivirkninger fra din medicin, er det en god idé, at du kontakter dit lægehus, så du sammen med lægehuset kan tage stilling til, om du skal fortsætte, stoppe med medicinen eller om du eventuelt skal prøve en anden medicinsk behandling.
 
Hvis bivirkningerne er kraftige og opstår uden for lægehusets åbningstid, kan du kontakte lægevagten, der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad du skal gøre.

Det er vigtigt, at du følger den behandling, der er aftalt med din praktiserende læge.

Stop aldrig en behandling uden din læge ved det
Hvis du er utryg ved din medicin, ikke kan leve med bivirkningerne eller af andre grunde ikke ønsker at tage den medicin, der er ordineret, er det vigtigt, at du siger det, som det er til din læge.

Hvis din praktiserende læge tror, du tager medicin, mens du i virkeligheden vælger den fra, risikerer du at få forkert behandling og vejledning.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk