Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Sådan måler du selv dit blodsukker

Af Bo Gandil

 

Hvis du får insulinbehandling for din type 2-diabetes, kan det være, at din læge eller sygeplejerske beder dig om at måle dit blodsukker jævnligt. 

Målingen skal bruges til at regulere den dosis af insulin, du skal have. Typisk skal du måle blodsukkeret før morgenmaden, når du er fastende.

Sådan måler du selv dit blodsukker
Det er både hurtigt og nemt selv at måle blodsukker ved hjælp af et lille apparat og nogle små strimler. Det hele fås på apoteket. 

  • Vask eller sprit hænderne af.
  • Sæt en ny strimmel i apparatet.
  • Prik dig i fingeren, så en lille dråbe blod kan presses frem.
  • Hold strimlen i apparatet hen til bloddråben, så suger den selv den mængde, der er nødvendig. 
  • Efter 3-5 sekunder viser displayet på apparatet dit aktuelle blodsukker.   

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk