Blodsukker og type 2-diabetes

Af Bo Gandil

 

Blodsukker
Sukker er normalt vores brændstof til muskler, organer og hjerne. Det føres rundt med blodet.

Når sukkeret skal ind ind i cellerne, lukkes det ind ved hjælp af stoffet insulin. Inde i cellerne bliver sukkeret brugt til forbrænding eller oplagring til senere brug.

Blodsukker og type 2-diabetes
Ved type 2-diabetes virker insulinen ikke tilstrækkeligt, eller også er der for lidt insulin. Det betyder, at sukkeret hober sig op i blodbanen, og at blodsukkeret dermed stiger.

Ligger blodsukkeret for højt, kan det skade kroppen på lang sigt. Derfor er det vigtigt, at blodsukkeret holdes tæt på det normale.

Blodsukker kan måles på 2 måder:

 • Det almindelige blodsukker: Det er en her-og-nu måling, som måles via en bloddråbe fra et prik i fingeren. Dette blodsukker svinger meget og afhænger af, hvornår du sidst har spist, og hvor fysisk aktiv du har været. Denne måling er vigtig at bruge, hvis du får insulin.
 • Langtidsblodsukker: Kaldes også HbA1c og er en blodprøve, der tages i armen. Det måler mængden af sukker i de røde blodlegemer. Det svinger meget lidt og giver derfor et gennemsnit af blodsukkeret over de sidste 3 måneder.

Når der foretages kontrol af type 2-diabetes i dit lægehus, anvendes langtidsblodsukker (HbA1c), da det er det bedste til at beskrive, hvor godt dit blodsukker er reguleret.

Mål for langtidsblodsukker

Målet for langtidsblodsukker afhænger af, hvor lang tid du har haft type 2-diabetes, og om der er følgetilstande til din diabetes. Normalværdien er op til 48 mmol/l.

For lavt blodsukker
Hvis du har for lavt blodsukker, mangler kroppen sukker. Symptomerne på for lavt blodsukker er:

 • indre uro
 • let rysten på hænderne
 • øget svedtendens
 • sultfornemmelse
 • bevidsthedspåvirkning
 • kvalme

For højt blodsukker
Hvis dit blodsukker er for højt, er der ikke så mange symptomer. Symptomerne kan være:

 • træthed
 • øget tørst
 • hyppige vandladninger

Det er udtryk for, at din type 2-diabtes er dårligt reguleret. Har du mistanke om det, så tal med din læge.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk