Nyreskade og type 2-diabetes

Af Bo Gandil

 

Nyrerne fungerer som et filter. De filtrerer blodet og fjerner affaldsstoffer, der bliver skyllet ud af kroppen sammen med overskydende vand i form af urin.

Nyrerne er desuden med til at regulere vores blodtryk og dannelsen af røde blodlegemer.

Nyrerne og type 2-diabetes
Når du lever med type 2-diabetes er der risiko for, at dit blodsukker kan blive for højt. Sker det, vil nyrerne prøve at fjerne sukkeret fra blodet og sende det ud i urinen.

Men et højt blodsukker er giftigt for nyrerne. Hvis blodsukkeret ligger for højt over lang tid, vil nyrerne tage varig skade. Nyrefunktionen vil falde og nyrerne vil blive utætte for protein, som derfor udskilles med urinen.

Du kan ikke selv mærke det, hvis nyrefunktionen begynder at falde. Nyrerne kan stadig fungere i en lang periode, og du vil derfor ikke mærke noget til den nedsatte funktion. Men hvis det fortsætter, kan det i sidste ende føre til nyresvigt, som er meget alvorligt.  

Derfor er det vigtigt at komme til kontrol i lægehuset, hvor man følger nyrernes funktion ved urin- og blodprøve.

Kontrol
Når du er til kontrol, er der 2 målinger, som har betydning for nyrernes funktion: 

  • Albuminmængden i urinen. Albumin er et protein, som findes i blodet, men hvis nyrerne er blevet utætte, så vil det også være at finde i urinen. Prøven kaldes "albumin/kreatinin ratio". Albumin/kreatinin ratio i urinen stiger, hvis nyrerne er påvirkede af type 2-diabetes eller højt blodtryk.
  • GFR, som er et mål for, hvor godt nyrerne fungerer. GFR falder, hvis nyrerne er påvirkede af type 2-diabetes.


Behandling
Når albuminmængden i urinen er over 30 mg/g, er nyrerne påvirkede, og man vil derfor starte behandling, så nyrerne kan blive ved med at fungere optimalt.

Man behandler med medicin for at beskytte nyrerne mod de ting, som kan belaste dem, når du har type 2-diabetes: forhøjet blodtryk, forhøjet blodsukker og forhøjet kolesterol.  

Blodtrykket - Hvis dit blodtryk er højere end 130/60, kan du få medicin, der nedsætter blodtrykket og dermed beskytter nyrerne. Nogle gange skal der 3-4 slags medicin til at få blodtrykket ned, og det er OK

Langtidsblodsukkeret - Den medicinske behandling af din type 2-diabetes reguleres for at sænke langtidsblodsukkeret. Det skal helst ligger under 53 mmol/mo. Så undgår du langt hen ad vejen nyrepåvirkningen.

Kolesterol - Medicin kan også sørge for, at kolesteroltallet er lavt. Et lavt kolesteroltal mindsker risikoen for forkalkning af blodårene, og herunder også blodårerne i nyrerne.

Hvis du ryger, kan du selv mindske risikoen for nyreskade ved at stoppe med at ryge, da nikotinen i blodet påvirker blodårerne negativt - også i nyrerne.

Hvis albuminmængden i urinen bliver meget stor, bliver du henvist til sygehuset, hvor man fortsætter den medicinske behandling.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk