Medicinsk behandling af type 2-diabetes

Af Henrik P. Rasmussen

 

Det vigtigste for et godt liv med type 2-diabetes er de ting, du selv kan gøre. Det gør en stor forskel, om du spiser sundt og dyrker motion. Hvis du ryger, vil det også gøre en stor forskel, hvis du stopper med at ryge.

Det er vigtigt at sørge for, at blodtryk, langtidsblodsukker og kolesterol er, som det skal være, for at du har det godt og undgå, at du bliver mere syg.

Udover det, du selv kan gøre med din kost, motions- og rygevaner, kan du få hjælp i dit lægehus, hvor dine tal for blodtryk, langtidsblodsukker og kolesterol måles, og - hvis det er nødvendigt - kan behandles med medicin. 

Blodtryk (Systolisk blodtryk)

 • Højt blodtryk øger risiko for åreforkalkning og hjertesygdom.
 • Målet for dit blodtryk ligger mellem 130/80 og 140/85. Det afhænger af, om du har andre sygdomme med betydning for type 2-diabetes.
 • For lidt fysisk aktivitet og et højt saltindhold i kosten kan påvirke blodtrykket negativt. Du kan selv sænke blodtrykket ved at motionere og begrænse saltindholdet i kosten.
 • Hvis der er behov for det, er der flere muligheder for at sænke blodtrykket med blodtryksregulerende medicin.

Langtidsblodsukker (Hba1c)

 • Højt blodsukker har en skadelig virkning både på de små blodkar i øjnene og nyrerne og på de store kar i kroppen.
 • Målet for dit langtidsblodsukker ligger mellem 48 og 58 afhængigt af, hvor længe du har haft type 2-diabetes.
 • Regelmæssig motion og vægttab kan sænke langtidsblodsukkeret og dermed mindske behovet for medicin mod forhøjet blodsukker.
 • Der findes mange typer af medicin til behandling af type 2-diabetes. Valg af behandling aftales med dit lægehus og afhænger af dine særlige behov.

Kolesterol (totalkolesterol)

 • Højt kolesterol kan give åreforkalkning og øget risiko for dårligt blodomløb og blodpropper.
 • Målet for dit LDL-kolesterol ligger under 1,8 eller 2,5. Det afhænger af, om du - ud over type 2 diabetes - har hjerte- eller karsygdom. Sund kost med et lavt indhold af kolesterol kan mindske niveauet af kolesterol i blodet. Regelmæssig fysisk aktivitet kan desuden øge andelen af sundt kolesterol (HDL) og reducere mængden af usundt kolesterol (LDL) i blodet.
 • Der findes flere typer af medicin mod højt kolesterol. Hvis du har behov for kolesterolsænkende medicin, vil dit lægehus komme med en anbefaling på baggrund af dine behov. 

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk