Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Derfor hjælper fysisk aktivitet

Af Bo Gandil

 

Fysisk aktivitet og blodsukker
Når du har type 2-diabetes, har kroppen svært ved at transportere sukker fra blodbanen og ind i cellerne, hvor det kan forbrændes eller oplagres til senere brug. Det betyder, at blodsukkeret stiger.

En måde at sænke blodsukkeret på er ved at bruge musklerne meget. Det skyldes, at cellernes evne til at optage sukker fra blodbanen øges, når musklerne bruges.

Andre fordele ved fysisk aktivitet
Ud over at sænke blodsukkeret medfører fysisk træning også et lavere kolesteroltal og et lavere blodtryk. Kombinationen af velreguleret blodsukker, kolesterol og blodtryk er særlig vigtig, når du har type 2-diabetes. Du kan gøre en meget stor forskel ved at være fysisk aktiv.

Vær aktiv hver dag
Motion er derfor en vigtig del af behandlingen af type 2-diabetes. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du er fysisk aktiv hver dag. Find den type af motion, der passer bedst til dig. Selv lidt mere motion i hverdagen gør en stor forskel, når du har type 2-diabetes. 

 

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk