Vaccinationer

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Når du lever med KOL, er du mere sårbar over for infektioner. Det gælder blandt andet influenza. Når du har KOL, er der en større risiko for, at du kan udvikle en lungebetændelse i efterforløbet, herunder en bestemt type lungebetændelse som hedder pneumokok-lungebetændelse. Influenza og pneumokok-lungebetændelse kan du blive vaccineret imod.

Influenza
Hvert år kommer der epidemier af influenza. Typen af influenza varierer fra år til år. Det betyder, at du skal vaccineres én gang om året, hvis du vil være beskyttet.

Vaccinen gives før influenza-sæsonen begynder - det vil sige, at du kan blive vaccineret fra 1. oktober og frem til årsskiftet. Det sikrer, at du kan nå at opbygge immunitet, inden influenzaen kommer.

Der går 2-3 uger, fra du er vaccineret, til du er beskyttet mod smitte med influenza. Bliver du smittet, inden modstandskraften er opbygget, vil det nedsætte alvorligheden af influenzaen. Modstandskraften holder 6-12 måneder. Den giver en beskyttelse på ca. 60 % hos ældre.

Ved at blive vaccineret mod influenza, beskytter du dig  bedre mod at få forværringer i din KOL med fx lungebetændelse og åndenød, der ellers kan komme i kølvandet på influenza. Vaccinen er gratis, når du har fået konstateret KOL.

Pneumokok-vaccination
Lungebetændelse kan man få med forskellige bakterier. En af dem er pneumokokbakterien, som kan give en meget alvorlig lungebetændelse, hvis bakterien går i blodet. Denne tilstand kan man blive vaccineret mod. Du er mere sårbar over for denne lungebetændelse, når du har KOL. Derfor kan det være en god ide at blive vaccineret mod den.

Hvis du ikke tidligere er blevet vaccineret mod pneumokok-lungebetændelse skal du  have vaccinen 2 gange med 8 ugers mellemrum. Hvis du har været vaccineret før, skal man tale med din læge om det videre forløb.

Du skal selv betale for pneumokok-vaccinen, men du kan få samme tilskud, som når du køber medicin hvis:

  • Du er ældre end 65 år og har KOL
  • Du har nedsat lungefunktion, så lungefunktionstallet (FEV1%) er mindre end 40 procent.
Tal med din læge om dine muligheder.

 

Mere information:

Corona og kronisk sygdom
Din læge følger din sygdom

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.