Vaccinationer

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Når man har KOL er man mere sårbar overfor infektioner.
Det gælder blandt andet influenza, hvor man nemmere kan få en lungebetændelse i efterforløbet samt en bestemt type lungebetændelse som hedder pneumokok-lungebetændelse. Disse 2 sygdomme kan man vaccinere imod.

Influenza
Hvert år kommer der epidemier af influenza. Typen af influenza varierer fra år til år. Det betyder at man skal vaccineres en gang om året, hvis man vil være beskyttet.
Vaccinen gives før influenza-sæsonens start fra 1. oktober og frem til årsskiftet, således at man kan nå at opbygge immunitet inden influenzaen kommer.

Man er beskyttet 2-3 uger efter man er vaccineret, men bliver man smittet inden modstandskraften er opbygget, vil det nedsætte alvorligheden af influenzaen. Modstandskraften holder 6-12 måneder. Den giver en beskyttelse på ca 60%, når man er ældre.

Ved at blive vaccineret beskytter man sig bedre mod at få forværringer i KOL med fx lungebetændelse og åndenød, der ellers kan komme i kølvandet på influenza. Vaccinen er gratis når man har KOL.

Pneumokok-vaccination
Lungebetændelse kan man få med forskellige bakterier. En af dem er pneumokokbakterien som kan give en meget alvorlig lungebetændelse, hvis bakterien går i blodet. Denne tilstand kan man blive vaccineret for. Man er mere sårbar overfor denne lungebetændelse når man har KOL, og derfor kan det være en god ide at blive vaccineret mod den.

Hvis man ikke tidligere er vaccineret skal man have vaccinen 2 gange med 8 ugers mellemrum.
Hvis man har været vaccineret før skal man tale med sin læge om det videre forløb.
Man skal selv betale vaccinen, men man kan få samme tilskud som når man køber medicin hvis:

  • Man er mere end 65 år og har KOL
  • Man har nedsat lungefunktion så lungefunktionstallet (FEV1%) er mindre end 40 procent.
Tal med din læge om det.

 

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.