Lægens opgaver

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Din læge vil følge dig i hele dit forløb med KOL. I vil mødes med jævne mellemrum og lægen vil vurdere hvordan det går, om du har åndenød, om du har haft forværringer og hvor meget din lungefunktion er nedsat ved lungefunktionsmåling. Ud fra dette tilretter I sammen din behandling med den rette inhalationsmedicin.

Lægen vil typisk også snakke med dig om hvad der er bedst for dig at gøre, herunder rygestop, hvis det er aktuelt.

Da der kan komme følgesygdomme som angst, hjertesygdom og knogleafkalkning, vil lægen også holde øje med det, sammen med dig. Derfor er kontrollerne hos lægen meget vigtige.

Hvis din KOL er alvorlig kan det være, at du bliver henvist til et forløb på en lungemedicinsk afdeling. Så vil du blive behandlet af en lungelæge på sygehuset. Din læge følger stadigvæk med i behandlingen på sygehuset og det er fortsat vigtigt at komme til den årlige kontrol hos din egen læge.

 

Mere information:

Patientforeninger
Lungefunktionstal forklaret
KOL-skole
Hvordan behandler man KOL

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.