Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Din læge følger din sygdom

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Når du har fået konstateret KOL, skal du fremover leve med en kronisk sygdom. 

Din læge vil følge dig og udviklingen i din sygdom. Med jævne mellemrum inviteres du til at mødes med din læge og sammen vil I vurdere, hvordan det går, om du har åndenød, om du får trænet, om du har haft forværringer og hvor meget din lungefunktion er nedsat ved lungefunktionsmåling. Ud fra dette tilretter I sammen din behandling med den rette inhalationsmedicin.

Lægen vil typisk også tale med dig om, hvad du selv kan gøre med en sund livsstil, herunder rygestop, hvis det er aktuelt.

Da KOL kan føre til følgesygdomme som angst, hjertesygdom og knogleafkalkning, vil lægen også holde øje med om der er tegn på nogle af dem, ligesom du vil blive spurgt til, om du selv oplever tegn på, at der er noget galt. Mulighederne for at behandle og begrænse følgesydomme er bedre, når de opdages tidligt. Derfor er kontrollerne hos lægen meget vigtige.

Hvis din KOL er alvorlig, kan det være, at du bliver henvist til et forløb på en lungemedicinsk afdeling på sygehuset. Så vil du blive behandlet af en lungelæge på sygehuset, men din læge følger stadig med i behandlingen på sygehuset, og det er fortsat vigtigt, at du kommer til den årlige kontrol hos din egen læge.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk