Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

KOL for pårørende

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Som pårørende til et menneske med KOL er der nogle ting, du bør vide. Det kan komme både dig og din relation til et menneske med KOL til gode.

Når ens nærmeste bliver ramt af KOL, vil det uvægerligt berøre alle omkring den KOL-ramte. Derfor er det så vigtigt at tale om, hvordan I hver især tænker, at livet fremover skal foregå. Både pårørende og den lungesyge skal måske have tid til at erkende, at der er ting, man ikke kan mere eller ikke kan på samme måde som tidligere. Denne erkendelse kommer blandt andet gennem samtale. Tal derfor om, hvordan I tror, livet med KOL vil være, og hvad der er vigtigt for jer at finde en løsning på. 

Ofte vil man som pårørende påtage sig mange ting, så livet i vid udstrækning kan fortsætte som hidtil. Men det er måske ikke den bedste løsning. Snak om hvordan i fordeler rollerne, så din partner, der har KOL, bidrager så meget som muligt derhjemme. Tag ikke alt ansvaret, selvom du føler dig stærk. Selvom der er behov for hjælp og støtte, skal den lungesyge også bidrage med det, han eller hun kan.

Det kan nogle gange være nødvendigt at se på de ydre rammer og de ressourcer, I har mellem jer, så I får jer indrettet uden for mange pligter. Måske er der ikke energi til at passe et hus og en have længere, og så kan det være bedre for alle at finde en ny og overkommelig bolig, inden I slider for meget på hinanden.   

Snak også om, hvordan du som partner/pårørende skal reagere, når der kommer symptomer som f.eks. åndenød eller et hosteanfald. Tal om, hvordan det opleves, og hvad du skal gøre og ikke gøre, så I begge er så trygge som muligt, når først situationen opstår. Når en KOL-patient har et anfald af åndenød, kan han eller hun ikke nødvendigvis fortælle, hvad der er behov for i situationen, og derfor er det bedst at tale om det på forhånd. 

Hvis du ikke lever sammen med KOL-patienten, kan det være aktuelt at kigge på, hvad der er vigtigt, når I skal ses.

Husk også at lave noget sammen, som ikke handler om KOL.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk