Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Inddeling af KOL i stadier

Af Bo Gandil Jakobsen

 

KOL inddeles i forskellige stadier i forhold til sværhedsgraden. Sværhedsgraden af din KOL vil have betydning for de valg, man træffer i forhold til behandling. KOL inddeles i fire forskellige stadier ud fra følgende:

  • Antallet af forværringer det seneste år
  • Hvor meget åndenød du oplever
Inddelingen hedder GOLD (Global initiative for chronic Obstruction Lung Disease).

Årsagen til, at man opdeler patienter med KOL efter denne inddeling, er, at man bedre kan skræddersy behandlingen, så den passer til graden af KOL. Prøv at se, hvor du passer ind:

Gruppe A
  • 0-1 forværringer det seneste år
  • Kun åndenød ved svær anstrengelse eller når du skal op ad mindre bakker
Gruppe B
  • 0-1 forværringer det seneste år
  • Du går langsommere end andre og skal stoppe for at få luft ved almindelig gang
Gruppe C
  • 2 eller flere forværringer eller indlæggelse på sygehus det seneste år
  • Kun åndenød ved svær anstrengelse eller op af mindre bakker
Gruppe D
  • 2 eller flere forværringer eller indlæggelse på sygehus det seneste år
  • Du går langsommere end andre og skal stoppe for at få luft ved almindelig gang
Kan du finde dig selv i denne gruppering? 

Når du er til årskontrol, vil lægen vurdere din KOL ud fra ovenstående, så I finder den rette behandling til dig.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk