Forværring / Exacerbation

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Forværringer af KOL kaldes også for exacerbation.

Jo tidligere, du reagerer på tegn på en forværring af din sygdom, desto bedre kan det håndteres af din læge.

Forværring af KOL kan vise sig ved nogle af disse symptomer: Åndenød, hoste, opspyt, trykkende fornemmelse i brystet, træthed og feber.

Mild forværring kan klares ved at øge dosering af den normale lunge-medicin, du inhalerer.

Moderat forværring behandles hos din læge, typisk med antibiotika og/eller binyrebarkhormon (Prednisolon-kur) i en afgrænset periode.

Hvis du oplever en forværring i din KOL, er det vigtigt du reagerer og kontakter din læge.

Svær forværring kan kræve indlæggelse eller anden kontakt med sygehuset. Det vil din læge sørge for.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk