Inddeling af KOL i stadier

Af Bo Gandil Jakobsen

 

KOL inddeles i forhold til sværhedsgraden. Man inddeler i 4 forskellige grupper ud fra følgende:

  • Hvor meget åndenød der er
  • antallet af forværringer det sidste år.

Inddelingen hedder GOLD (Global initiative for chronic Obstruction Lung Disease). Grunden til denne inddeling er, at man på denne måde bedre kan skræddersy behandlingen, så den passer til graden af KOL. Prøv at se hvor du passer ind.

Gruppe A
  • 0-1 forværringer det sidste år
  • Kun åndenød ved svær anstrengelse eller op ad mindre bakker
Gruppe B
  • 0-1 forværringer det sidste år
  • Man går langsommere end andre og skal stoppe for at få luft ved almindelig gang
Gruppe C
  • 2 eller flere forværringer eller indlæggelse på sygehus det sidste år
  • Kun åndenød ved svær anstrengelse eller op af mindre bakker
Gruppe D
  • 2 eller flere forværringer eller indlæggelse på sygehus det sidste år
  • Man går langsommere end andre og skal stoppe for at få luft ved almindelig gang
Prøv at finde dig selv i denne gruppering. Gruppen du er i vil have betydning for det valg man laver i forhold til behandling.
Når du er til årskontrol vil lægen vurdere din KOL ud fra ovenstående, så i finder den rette behandling.

 

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.