Hvad er KOL

Af Henrik Prinds Rasmussen

 

KOL er en kronisk lungesygdom, som skyldes inhalation af skadelige luftbårne partikler. I Danmark skyldes 9 ud af 10 KOL tilfælde rygning. Hvis du er ryger, er det vigtigste du kan gøre for at bremse udviklingen af KOL, at stoppe med at ryge.

Hvis du er i tvivl om du har KOL kan du få det undersøgt hos din praktiserende læge, ved at der laves en lungefunktionsundersøgelse, hvor det måles hvor meget du kan puste ud på et sekund (FEV1) og hvor meget du kan puste ud i alt (FVC).

Du har KOL, hvis du kan puste mindre end 70 procent af din luft ud på et sekund. Symptomerne på KOL er: åndenød, hoste og opspyt, hyppige lungeinfektioner, nedsat energi og faldende funktionsniveau.

Hvis du har let KOL, mærker du kun symptomer i form af hoste og åndenød, når du får infektioner eller er fysisk aktiv.

Hvis du har svær KOL, oplever du symptomer i form af dagligt hoste og åndenød ved lettere fysisk aktivitet.

Du kan få behandling med indåndingsmedicin alt efter hvor svær din KOL er. Endelig er det vigtigt at du er fysisk aktiv, da det er med til at styrke den muskulatur der understøtter vejrtrækningen og desuden øger udnyttelsen af ilt fra lungerne.

 

Mere information:

Pateinthåndbogen om KOL
Patienthåndbogen. Animation om KOL

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.