Hvad er KOL?

Af Henrik Prinds Rasmussen

 

KOL en forkortelse for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Det en kronisk lungesygdom, som skyldes inhalation af skadelige luftbårne partikler. I Danmark skyldes 9 ud af 10 KOL-tilfælde rygning. Hvis du er ryger, er det vigtigste, du kan gøre for at bremse udviklingen af KOL, at stoppe med at ryge.

Der findes ikke nogen behandling, der kan helbrede KOL.

KOL udvikler sig snigende over mange år. Hvis du er i tvivl, om du har KOL, kan du få det undersøgt hos din praktiserende læge. Hos lægen får du foretaget en lungefunktionsundersøgelse, hvor du få målt, hvor meget du kan puste ud på et sekund (FEV1), og hvor meget du kan puste ud i alt (FVC).

Du har KOL, hvis du kan puste mindre end 70 procent af din luft ud på et sekund.

Symptomerne på KOL er:
  • Åndenød
  • Hoste og opspyt
  • Hyppige lungeinfektioner
  • Nedsat energi og faldende funktionsniveau.
Hvis du har let KOL, mærker du kun symptomer i form af hoste og åndenød, når du får infektioner eller er fysisk aktiv.

Hvis du har svær KOL, oplever du symptomer i form af dagligt hoste og åndenød ved lettere fysisk aktivitet.

Du kan få behandling med indåndingsmedicin alt efter, hvor svær din KOL er.

Det er vigtigt, at du er fysisk aktiv, da det er med til at styrke den muskulatur, der understøtter vejrtrækningen og øger udnyttelsen af ilt fra lungerne.

 

Mere information:

Pateinthåndbogen om KOL
Patienthåndbogen. Animation om KOL
Det er dit liv med KOL
Det betyder... (ordliste for KOL)

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C
www.kiap.dk

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk