Hjælpemidler

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Man kan få behov for hjælpemidler når KOL udvikler sig. Eksempler på hjælpemidler som kommunen kan bevilge:

  • Elcykel
  • Elscooter
  • Elstol, der monteres på trappe så du kan komme på 1.sal
  • Rollator
  • Badetaburet
  • Greb og håndtag forskellige steder i hjemmet

Du skal søge om de fleste hjælpemidler hos din kommune, som typisk vil sætte dig i kontakt med en ergoterapeut, der kan hjælpe dig med at finde ud hvad der er behov for. Sammen kigger I dit hjem igennem for løsninger, der kan hjælpe dig. Mangler du vejledning i bevilling af hjælpemidler, kan du kontakte hjælpemiddelcentralen i din kommune direkte.

Hvis du går i et sygehusambulatorie, kan du få stillet behandlingsredskaber til rådighed. Eksempler på behandlingsredskaber som sygehuset stiller til rådighed:
  • Iltapparat
  • Forstøvningsapparat
Sygehuset vil give dig hjælp til hvordan du bruger behandlingsredskaberne og holder f.eks iltforsyning ved lige.

 

Mere information:

Hjælp fra Kommunen
Helbredsprofilen om hjælpemidler
Lungeforeningen: hjælpemidler

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.