Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Hvordan virker min medicin mod type 2 diabetes?

Af Lene Jæger Klausen

 

Når du lever med type 2 diabetes kan du få forskellige former for medicin, som hjælper med at sikre, at du har et stabilt og sundt niveau af blodsukker – men hvordan påvirker de forskellige former for medicin egentligt din diabetes?

Når du lever med type 2 diabetes, kan din krop ikke længere selv regulere dit blodsukker, så det forbliver på et stabilt og sundt niveau. Hos raske mennesker bliver blodsukkeret reguleret af kroppens egen produktion af insulin. Når du har type 2 diabetes, kan det skyldes, at din krop enten ikke længere producerer tilstrækkeligt med insulin, at din krop ikke længere er i stand til at anvende den producerede insulin effektivt nok – eller det kan være en kombination af begge tilstande.

Ligesom sygdommen kan have forskellige udgangspunkter, så kan den også behandles med forskellige former for medicin – evt. i kombination med hinanden, forskellige effekter og anden medicin, som sænker risikoen for andre komplikationer, end dem der er en direkte effekt af et ustabilt blodsukker.

Herunder kan du læse en kort beskrivelse af, hvordan de mest gængse former for lægemidler, som hjælper med at regulere og stabilisere blodsukkeret fungerer.  

Medicin der øger effekten af insulin

De fleste, der får konstateret type 2 diabetes, får tilbudt medicin af typen metformin, som hjælper kroppen med at øge optagelsen og effekten af den insulin, som kroppen fortsat producerer. Derudover hjælper metformin til, at leveren udskiller mindre sukker til blodet, hvilket naturligvis også er med til at mindske risikoen for, at blodsukkeret bliver for højt.  

Der findes også lægemidler med stoffet pioglitazon, som især øger insulins virkning i muskel- og fedtvæv, så man får en bedre virkning af det insulin, man har i kroppen.

Medicin der øger produktionen af insulin

Du kan også blive tilbudt medicin med sulfonylurinstoffer. Sulfonylurinstoffer er en fællesbetegnelse for flere forskellige aktive stoffer, som har det til fælles, at de påvirker din bugspytkirtel, så den producerer og frigiver mere insulin.

Beslægtet hermed findes der også lægemidler med stoffet repaglinid, som hurtigt sænker blodsukkeret, hvilket ligeledes kan stimulere bugspytkirtlen til at producere og frigive mere insulin. På den måde minder effekten om sulfonylurinstofferne.  

Medicin med de såkaldte GLP-1-analoger sænker ligeledes blodsukkeret og stimulerer derved bugspytkirtlen, så den producerer og frigør mere insulin. Derudover hæmmer GLP-1 hastigheden, hvormed mavesækken tømmes, hvilket påvirker hjernes appetitcenter, så man spiser mindre. Der findes også en anden form for lægemiddel med DDP-IV hæmmere, som hæmmer kroppens egen naturlige nedbrydning af det GLP-1, som kroppen selv producerer. Dermed øges niveauet af GLP-1 i kroppen, hvilket har de samme effekter, som beskrevet ovenfor.

Medicin der øger udskillelsen af sukker

Når blodet passerer gennem nyrerne, filtreres det, og der bliver dannet urin, som indeholder affaldsstoffer fra blodet. Nyrerne sørger dog for, at sukkeret i blodet, bliver pumpet tilbage i blodet, så energien fra sukkeret ikke går tabt. Lægemidler med SGLT-hæmmere virker ved at blokere denne tilbagepumpning, så sukkeret i stedet bliver skyllet ud sammen med urinen. Blodsukkeret bliver derved lavere.

Medicin med insulin

Ved type 2 diabetes aftager kroppens evne til at producere insulin med tiden. Mange personer med type 2 diabetes vil derfor på et tidspunkt få behov for behandling med insulin. Insulin virker ved at få kroppens celler i muskler, fedt og lever til at optage sukkeret fra blodet.

Ikke alle får samme behandling

Hvilke lægemidler din læge anbefaler til dig, er afhængig af din sygdom og din generelle sundshedstilstand og om du har andre sygdomme. Derudover kan der være praktiske forhold omkring medicinens – eksempelvis hvor ofte og hvordan den skal tages, som kan have betydning for din læges anbefaling. Nogle lægemidler fås i tabletform, mens andre skal sprøjtes ind under huden. Din læge vil anbefale dig den medicin, som han eller hun ud fra et samlet billede forventer, vil være den rette til dig. Det er derfor heller ikke usædvanligt, at mennesker med type 2 diabetes også bliver tilbudt andre former for medicin for at mindske risikoen for komplikationer og følgesygdomme. Det kan eksempelvis være medicin, der sænker kolesterolniveauet eller blodtrykket.

Uanset hvilken behandling din læge anbefaler til dig, er det værd at huske, at den ikke erstatter behovet for en sund livsstil.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk