Syng med – af dine lungers fulde kraft!

Af Lene Jæger Klausen

 

Finder du glæde i at synge? Så er der god grund til at give den gas, når lejligheden byder sig. Ikke mindst hvis du lever med KOL.

Mange mennesker finder glæde i at synge. Der var mange, som oplevede sangens kraft på egen krop under corona-nedlukningerne, men effekten af at synge, har også været genstand for videnskabelig forskning.

Forskningen peger blandt andet på, at sang og musik kan udløse kroppens egne ”lykkestoffer”. Det er signalstofferne dopamin, endorfin, oxytocin og serotonin, som kan blive udløst og give den gode fornemmelse, når vi med krop og sjæl giver os hen til sangen. De positive følelser kan give et kærkomment modspil til den noget mindre opløftende tendens, der er til, at mennesker med KOL også bliver ramt af psykiske følger som angst og depression.

Selvom der nok ikke er noget forskningsmæssigt bevis for, at mennesker med KOL kan undgå psykiske lidelser, fordi de synger, så er der særligt for mennesker med KOL god grund til at passe ekstra godt på sig selv og livsglæden, så sygdommen ikke fylder unødvendigt meget.

Sang kan også træne lunger og vejrtrækning

Udover at give et boost til livsglæden kan sang også være med til at forbedre det fysiske velbefindende for mennesker med KOL. Det viser et nyere dansk studie. 270 KOL-patienter fra forskellige danske kommuner blev delt op i to grupper og fik træning gennem 10 uger. Den ene gruppe modtog sangtræning og den anden gruppe modtog fysisk træning.

Tidligere forskning har allerede slået fast, at fysisk træning har en væsentlig og positiv effekt på både velvære og sygdommen. Mette Kaasgaard, der er studiets førsteforfatter og postdoc ved Lungemedicinsk Forskningsenhed i Region Sjælland, ønskede at undersøge, om en særlig form for sangtræning kaldet ”Singing for Lung Health”, kunne være et reelt alternativ.

Og resultaterne efter de første 10 uger er positive – faktisk var de to gruppers data lige gode. Det kunne tyde på, at sangtræningen er lige så effektiv, som fysisk træning. Det skal dog nævnes, at der lige nu kun er data for de 10 ugers træning, så der mangler vigtig viden om langtidseffekterne. Du bør derfor holde fast i at være så fysisk aktiv som muligt, men suppler gerne dine aktiviteter med sang.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk