Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

Kan man faste med type 2-diabetes?

Af Lene Jæger Klausen

 

I Danmark er Ramadanen en af de helt store årsager til, at mange vælger at faste i løbet af året, men der er også andre, som af spirituelle, religiøse eller mentale årsager ønsker at faste mere eller mindre i en periode. I mange tilfælde er det muligt at gennemføre en faste helt eller delvist, men det er vigtigt, at du sørger for at forberede dig godt, når du samtidig lever med type 2-diabetes. 

Det vigtigste, du kan gøre, er: 

 • At tale med din læge om dine planer om at faste. 
 • At lære tegnene på fare, så du kan afbryde fasten, inden den gør dig syg eller udsætter dig for fare.
 • At tale med din omgangskreds, så du hurtigt kan få hjælp, hvis der bliver behov for det.

Der findes forskellige former for behandling til type 2-diabetes, og derfor kan der være behov for at regulere din medicin på forskellige måder, for at du kan tåle at faste. 

Det kan din læge vejlede dig om, når du taler med ham eller hende om dine planer. 

At kunne faste – eksempelvis i forbindelse med Ramadanen – kan være vigtigt ud fra et religiøst, socialt og spirituelt perspektiv, men når du lever med type 2-diabetes er det ikke godt for din fysiske sundhed, og det er derfor vigtigt, at du sørger for, at din diabetes er velreguleret, og at du i øvrigt er ved godt helbred.   

Uden mad og drikke falder blodsukkeret

Når du lever med type 2-diabetes, har din krop ikke samme muligheder for at regulere dit blodsukker, som andre mennesker. Derfor er der risiko for, at dit blodsukker bliver alt for lavt under fasten, hvilket kan give symptomer som:  

 • Hovedpine og svimmelhed
 • Sultfornemmelse
 • Sved – evt. koldsved
 • Rysten og indre uro
 • Træthed
 • Hjertebanken
 • Koncentrationsbesvær og forvirring
 • Synsforstyrrelser
 • Urolig nattesøvn
 • Bleghed og kuldefornemmelse
 • Humørsvingninger, f.eks. irritation, aggressivitet eller eufori

Hvis blodsukkeret bliver meget lavt, kan det have alvorlige følger som kramper og bevidstløshed. Det skal behandles øjeblikkeligt. 

Når du spiser igen, kan blodsukkeret blive for højt

Få store måltider er heller ikke godt, når du lever med diabetes – og måltiderne skal slet ikke være søde og fede, som de ellers kan være det i forbindelse med Ramadanen. Du er derfor nødt til at tænke over, hvad du spiser efter de mange timer med faste, så dit blodsukker ikke stiger for hurtigt og for meget. 

Din krop har brug for grove og sunde fødevarer, uden for meget sukker og fedt.

Højt blodsukker kan give symptomer som:  

 • Tørst og tør mund
 • Hyppige vandladninger
 • Træthed
 • Hovedpine
 • Koncentrationsbesvær
 • Kvalme og utilpashed
 • Slaphed
 • Syns- eller føleforstyrrelser

Udover at blodsukkeret kan være svært at regulere, er der også risiko for, at du kommer til at mangle væske, når du faster. 

Selvom der er mange tegn på et blodsukker, der er for højt eller for lavt, er der også mange individuelle forskelle på, hvordan det opleves, og derfor kan du ikke alene gå ud fra de symptomer, du mærker. Du bør også måle dit blodsukker flere gange i løbet af dagen. 

God planlægning giver gode muligheder

Selvom der er mange ting, du skal være opmærksom på, så er der også gode muligheder for at få succes med din faste. Hvert år er der mange mennesker med type 2-diabetes, som faster mere eller mindre, uden at udsætte sig selv for unødig risici, og det kan du også, hvis du lægger en god plan sammen med din læge og sørger for at være opmærksom på de særlige omstændigheder, som gør sig gældende for dig. 

 

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk