Forværring / Exacerbation

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Hvis du oplever en forværring i din KOL er det vigtigt at reagere og kontakte din læge. Forværring kan vise sig ved nogle af disse symptomer: åndenød, hoste, opspyt, trykkende fornemmelse i brystet, træthed og feber.

Mild forværring kan klares ved at øge dosering af den normale lunge-medicin du suger ind.

Moderat forværring behandles hos din læge, typisk med antibiotika og/eller binyrebarkhormon (Prednisolon-kur) i en afgrænset periode.

Svær forværring kan kræve indlæggelse eller anden kontakt med sygehuset. Det vil din læge sørge for.

 

Mere information:

Andre diagnoser og KOL (Komorbiditet)
Forværring

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.