Det betyder... (ordliste)

Af Bo Gandil Jakobsen

 

Exarcerbation: Forværring i din KOL. Dette kan være åndenød, mere hoste og feber. Vær opmærksom på at opsøge din læge, hvis du oplever forværringer. Jo tidligere du får hjælp, desto bedre slipper du igennem.

Komorbiditet: Samsygelighed – når man har flere sygdomme på én gang.

FEV1: Lungefunktionstal. Lungefunktionstallet kaldes også FEV1. Tallet viser, hvor mange liter luft du kan puste ud i det første sekund af din udånding. Hvis din bronchier har det godt, kan du puste meget ud på et sekund, og så er værdien høj. Hvis dine bronchier har det skidt, så klapper de mere sammen, og du kan kun puste meget langsomt ud - og dermed kommer der mindre ud på et sekund. Så er værdien lav.

FEV1%: Dette er din FEV1 set i forhold til, hvad man normalt kan puste ud på et sekund, når man har din alder, højde og køn. Dette er således et udtryk for, hvor meget din lungefunktion er nedsat i forhold til det normale.

 

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.