Den KOL-ramtes opgaver

Af Henrik Prinds Rasmussen

 

Det er din krop, og det er dig der bestemmer hvordan du vil håndtere din sygdom. Det betyder også at det er dig der bestemmer hvilken behandling du vil have.

Der er mulighed for at få hjælp til KOL både i form af livsstilsændringer og medicin. Din praktiserende læge kan beskrive fordele og ulemper ved forskellige typer af behandling og dermed hjælpe dig med at finde ud af, hvad der er det rigtige for dig.

Hvis du ikke forstår eller er enig i lægens behandlingsforslag, er det vigtigt at du taler med lægen om det. Hvis der er ordineret medicin som du ikke tager, er det afgørende at du fortæller din læge om det, så lægen har det rigtige udgangspunkt at vejlede dig ud fra.

 

Mere information:

Lungefunktionstal forklaret
Medicin, instruktion
Patientforeninger
Film om medicin fra Lungeforeningen
Om motion fra lungeforeningen

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.