Sundhedsmappen lukker i efteråret 2024, men adgangen til dine sundhedsdata bevares via sundhed.dk. Du kan allerede nu se din Forløbsplan på Sundhedsjournalen

For højt blodtryk over lang tid er skadeligt

Af Palle Mark Christensen

 

Dit blodtryk varierer både fra dag til dag, og i løbet af dagen. Afhængig af dét du laver, dét du spiser og dét, du oplever, vil blodtrykket stige eller falde flere gange i løbet af et døgn. Trykket er lavest, mens du hviler dig om natten. Anstrenger du dig fysisk, stiger blodtrykket til gengæld, mens du er aktiv. Psykisk stress fører også til, at blodtrykket stiger. Dette er normale og forbigående stigninger, som ikke skader kroppen.

 

Er dit blodtryk derimod forhøjet over lang tid, belaster det hjertet og kredsløbet. Risikoen for alvorlige sygdomme som for eksempel slagtilfælde og blodpropper i hjertet stiger.

Hvis blodtrykket nedsættes med en medicinsk behandling, nedsættes risikoen til gengæld for de samme alvorlige sygdomme. Selvom de fleste ikke kan mærke, at blodtrykket er forhøjet, kan den øgede risiko for andre sygdomme betyde, at du bliver ordineret blodtrykssænkende medicin. Følger du den ordinerede behandling vil din forventede gennemsnitlige levealder til gengæld blive næsten på niveau med det normale. Uden behandling må du desværre forvente, at din levetid bliver forkortet.

 

Du bør aldrig stoppe med en ordineret behandling, uden først at tale med din læge.  Selvom du føler, at du har det fint, kan et forhøjet blodtryk før eller senere give alvorlige sygdomme.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk