Pas din behandling - og få færre komplikationer

Af Bo Gandil

 

Du er den vigtigste behandler af din sygdom
Når du lever med type 2-diabetes, vil meget afhænge af, hvordan du håndterer sygdommen i hverdagen.

For nogle kan det være svært at vænne sig til livet med type 2-diabetes, og måske skal du vænne dig til den nye livssituation, før du kan tage fat i det, der skal gøres, for at få et godt og sundt liv. Det kan være, at du skal spise anderledes eller begynde at motionere, ligesom du måske skal vænne dig til at tage medicin regelmæssigt.  

Du vil altid have dit lægehus som støtte, men det allervigtigste er det, du selv gør:

  • Det er dig, der skal lægge din livsstil om. Der er ingen andre end dig selv, der kan gøre det.
  • Det er dig, der skal huske at komme til kontroller.
  • Det er dig, der skal sige til, hvis der er noget, som er svært, hvor du har brug for mere støtte og vejledning. 

Lægerne og sygeplejerskerne i lægehusene har viden og erfaringer fra mange forskellige patienter, og de kan hjælpe dig med det, du synes, er svært, ligesom de kender til mange af de tilbud om støtte, der er til mennesker med type 2-diabetes i dit område.

Derfor er det vigtigt, at du husker at komme til de aftalte tider og fortæller ærligt, hvordan du lever med din sygdom lige nu. 

Selv om det for nogle kan være svært at ændre livsstil, så oplever de fleste, at den nye måde at leve på giver større velvære og en bedre dagligdag, når de først er kommet i gang.

Forbered dig til samtalen i dit lægehus
Når du skal i lægehuset, er det en god ide, at du forbereder dig til samtalen med lægen eller sygeplejersken. Du kan f.eks. spørge om følgende:

  • Er min kostomlægning god nok?
  • Er min fysiske aktivitet den rigtige?
  • Er der andet, jeg selv kan gøre?
  • Hvordan går det med mine blodprøver?

Når du er hjemme igen efter besøget i lægehuset, kan det være, at du kommer i tanke om andre spørgsmål til din type 2-diabetes og behandling. Hvis det sker, er det en god ide at skrive det ned og tage sedlen med til lægehuset næste gang.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk