Neuropati og type 2-diabetes

Af Bo Gandil

 


H
vad er neuropati eller nervebetændelse?
Neuropati, diabetisk nerveskade og nervebetændelse er forskellige betegnelser for det samme. Betegnelsen nervebetændelse er dog misvisende, da der ikke er tale om en betændelsestilstand, men derimod om varige skader af nerverne.

Neuropati er en komplikation til type 2-diabetes, hvor nerverne er beskadiget, så de ikke længere kan sende de rette signaler til hjernen. Årsagen er ofte, at blodsukkeret har ligget for højt over lang tid. Rygning, overvægt og for meget alkohol kan også være medvirkende årsager.

Symptomer på nervebetændelse

Symptomerne kan være svage og ukarakteristiske og bliver derfor let overset. 

Symptomerne er ofte lokaliseret til ben og fødder. Du kan opleve:
  • Nedsat følesans
  • Stikken
  • Prikken
  • Evt. smerter

 Symptomerne optræder sjældent andre steder på kroppen.

Komplikationer

Har du nedsat følesans i fødderne, kan du ikke mærke, hvis skoen klemmer, eller der kommer en sten i skoen. Derfor kan du få sår, som kan have svært ved at hele igen. Hvis du har type 2-diabetes, skal du derfor holde øje med, om følesansen i fødderne ændrer sig, om foden ændrer sig, og om der er steder, hvor huden er belastet. Hvis du har mistanke om, at der er problemer, skal du tale med dit lægehus om det.

Behandling og forebyggelse af sår
Hvis du allerede har udviklet neuropati og oplever smerter, kan de behandles med forskellige typer af medicin.

Du kan forebygge sår på fødderne ved at passe på dine fødder:
  • Se fødderne efter hver aften
  • Sørg for at gå i gode, bløde sko, der ikke klemmer
  • Klip neglene omhyggeligt og hyppigt
  • Undersøg skoene for sten og andet, før du tager dem på
  • Gå fast til en fodterapeut og følg deres råd om forpleje og forebyggelse af sår

Kontakt dit lægehus, hvis du får et sår på fødderne.

 

 

 

 

 

Har du spørgsmål?
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
J.B. Winsløws Vej 9A, stuen
5000 Odense C

Om forløbsplan

Forløbsplanen giver patienter adgang til information om deres kroniske sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om eget forløb og behandling.

Forløbsplan er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation.