Arbejdsliv og KOL

Af Bo Gandil Jakobsen

 

For mange mennesker er arbejde en vigtig og værdifuld del af livet. Når du lever med KOL, kan du dog opleve problemer, udfordringer eller begrænsninger i forhold til dine arbejdsopgaver og kollegerne. For at minimere den indflydelse KOL har på dit arbejdsliv, kan det være en god idé at tale med din arbejdsplads. Ofte er det muligt at finde gode løsninger, når du får talt med din chef og dine kolleger om sygdommens betydning for din arbejdsevne. 

Nogle mennesker med KOL vil have flere sygedage end andre, og det kan give udfordringer på nogle arbejdspladser. I de tilfælde kan viden om KOL give en forståelse hos de kolleger, der måske skal yde en ekstra indsats, når du ikke er der, ligesom det kan blive nemmere at få taget de hensyn i hverdagen, som du har brug for. Har du mere end 10 sygedage om året, er der også mulighed for, at du kan indgå en såkaldt "paragraf 56 aftale" med kommunen og din arbejdsgiver. Aftalen mindsker de udgifter din arbejdsgiver har i forbindelse med dit fravær.

Når du er på arbejdspladsen, kan du også opleve, at der er begrænsninger, du og dine omgivelser, skal vænne jer til. Det kan være, at du har svært ved at gå på trapper eller udføre andre fysisk belastende funktioner. Når du lever med KOL, er det vigtigt, at du lærer dine egne grænser at kende og får snakket om det med kolleger og chef, så det ikke medfører konflikt eller problemer, når du ikke tager fat på samme måde som andre.

Fortæl også kollegerne hvad de skal gøre - eller ikke gøre - når du er påvirket af din KOL. Vil du gerne have, at de bliver hos dig, klapper dig på ryggen eller lader dig være i fred, hvis du får et anfald af hoste og åndenød? Det er forskelligt, hvordan man reagerer, så det er vigtigt, at du fortæller dine omgivelser, hvad du foretrækker.

For mange mennesker er det nemmere at bakke op og være finde løsninger, når man kender årsagen og har et godt forhold til hinanden. Det kan også være med til at mindske dårlig samvittighed hos dig selv, når du ikke yder det samme, som du kunne tidligere.

Hvis du er i en situation, hvor du søger nyt arbejde, kan det være en god ide at tænke over, hvad du vil/kan stille op til i dit nye arbejdsliv.

 

 


Hvem er KiAP?

KiAP er en sammentrækning af Kvalitet i Almen Praksis. Det er et samarbejde mellem praktiserende læger (PLO), Danske Regioner og Kommunernes Landsforening om at udvikle og kvalitetssikre patienters behandling i den almene praksis. Forløbsplan.dk er i den forbindelse en fælles platform, som sikrer patienter og læger overblik over behandling og udvikling af sundhed, sygdom og symptomer.

Kontakt
KiAP - Kvalitet i Almen Praksis
Thomas B. Thriges Gade 48
Opgang E, 1. sal
5000 Odense C
www.kiap.dk

Datasikkerhed

Teknisk support
Telefon: 7196 8844
E-mail: support@kiap.dk